Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Mazowsze startuje z inicjatywš JEREMIE 2

Władze Mazowsza zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pienišdze z programu regionalnego przeznaczone zostanš na pożyczki i poręczenia dla firm.
Pixbay
Władze regionu zawarły już umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w myœl której bank zarzšdzi częœciš pieniędzy z programu regionalnego Mazowsza przeznaczonš na pożyczki i poręczenia dla firm.

Łšcznie do mazowieckich firm z sektora małych i œrednich przedsiębiorstw trafi 282,17 mln zł, w tym 225,74 mln zł to wkład unijny z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, zaœ wkład własny tzw. poœredników finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz banki komercyjne i spółdzielcze wybrane przez BGK) to minimum 56,43 mln zł. BGK planuje, że pomoc od poœredników w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń trafi do przedsiębiorców jeszcze w tym roku. Będš mogli oni jš wykorzystać na zwiększanie zdolnoœci swych przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwišzań. Chodzi przede wszystkim o obszary, w które warto inwestować, aby znaczšco przyspieszyć rozwój całego Mazowsza, a więc m.in. o wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych, a także usług i aplikacji z zakresu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych dla MŒP (handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe).

- Więcej o inicjatywie JEREMIE 2 na Mazowszu w rozmowie wideo z Marcinem Wajdš, dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na http://www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule „JEREMIE 2 startuje na Mazowszu" w „Rzeczpospolitej" z 30 czerwca 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL