Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2016

Pienišdze dla przemysłu stalowego z programu INNOSTAL

Bloomberg
Do hut i firm z branży stalowej trafi prawie 132 mln zł. To dotacje z sektorowego programu INNOSTAL.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło właœnie wyniki pierwszego konkursu w programie sektorowym INNOSTAL będšcym częœciš programu operacyjnego „„Inteligentny rozwój" - działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R". W ten sposób kolejna branża polskiego przemysłu (ostatnio po sektorze gier video) skorzysta z bezzwrotnych œrodków na wsparcie prac badawczych i rozwojowych.

Budżet pierwszego konkursu w INNOSTAL-u wynosił poczštkowo 120 mln zł, ale zwiększono go do 132 mln zł. Ostatecznie więc dofinansowanie w wysokoœci ponad 131,8 mln zł otrzyma 19 projektów, w tym przedsięwzięcia autorstwa ArcelorMittal Poland i spólki Celsa ,,Huta Ostrowiec''. Wœród wybranych przez NCBR inwestycji znajdujš się m.in. prace nad: technologiš obróbki cieplnej poprawiajšcej jakoœć produktów kutych dedykowanych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych dla przemysłu energetycznego, technologiš wytwarzania kształtowników nowej generacji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego oraz nowatorskimi, bezpiecznymi szynami kolejowymi. Realizowany przez NCBR program sektorowy INNOSTAL ma na celu zwiększenie konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 r. Skierowany do firm i ich konsorcjów jest jednym z oœmiu programów sektorowych uruchomionych przez NCBR w br. INNOSTAL powstał na wniosek Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Poza zwiększeniem liczby innowacji w sektorze stalowym ma się też przyczynić do zmniejszenia negatywnego oddziaływania firm z tego sektora na œrodowisko naturalne. Chodzi m.in. o ograniczenie zużycia energii w produkcji metali. Majš też powstać nowe technologie produkcji stopów oraz recyklingu.

Z korzyœciš dla ogółu

- Umożliwiamy i wspieramy rozwój sektora stalowego w oparciu o efekty prac badawczo-rozwojowych. Wspólnie z przedsiębiorcami stawiamy cele, których realizacja przyniesie korzyœci nie tylko tej branży, ale i całemu społeczeństwu. Opracowane dzięki œrodkom z programu INNOSTAL technologie i rozwišzania przełożš się zarówno na wyższš jakoœć produkcji, jak i lepszš jakoœć życia Polaków - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Polskie huty i firmy z branży stalowej trzeba unowoczeœnić korzystajšc z efektów pracy naukowców. W pierwszym konkursie programu INNOSTAL przeznaczyliœmy na ten cel ponad 130 mln zł, a planujemy ogłoszenie trzech kolejnych konkursów - mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- Dzięki temu nasze firmy będš produkowały dużo nowoczeœniejsze, konkurencyjne cenowo produkty, w bardziej przyjazny œrodowisku sposób. Opracowane technologie znajdš zastosowanie m.in. w przemyœle kolejowym, budowlanym, energetyce i przemysłowym recyklingu – tłumaczy wicepremier.

Kolejne konkursy

Tak jak zapowiada Gowin w INNOSTAL-u planowane sš jeszcze trzy konkursy. Najbliższy z budżetem 95 mln zł NCBR ma ogłosić w trzecim kwartale 2017 r.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL