Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Sharing economy w energetyce

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
W Polsce rozpoczyna się boom na fotowoltaikę - mówi Filip Thon ,prezes RWE Polska.
Rz: Jakie znaczenie majš dla energetyki nowe technologie i innowacje? Filip Thon: Energetyka to sektor, który przechodzi głębokš transformację zwišzanš z przesunięciem œrodka ciężkoœci z energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energetyki odnawialnej, od scentralizowanego wytwarzania w stronę technologii rozproszonych. W przyszłoœci konsumenci zostanš prosumentami, będš sami produkować energię, magazynować jš i zarzšdzać jej zużyciem. Szczególnie szybko rozwija się obecnie fotowoltaika. Od połowy lat 70. XX w. koszt produkcji energii ze słońca zmalał stukrotnie, wpływajšc na popularyzację tej technologii. Z naszych prognoz wynika, że w 2050 r. prosumenci mogš odpowiadać za produkcję nawet 25 TWh energii elektrycznej w Polsce, czyli blisko połowy produkcji ze Ÿródeł rozproszonych. Z kolei badania TNS pokazujš, że 21 proc. Polaków byłoby skłonnych do inwestowania w panele fotowoltaiczne. To bardzo perspektywiczny rynek, który podšża za trendami tzw. sharing economy, czyli ekonomii współdzielenia – sami produkujemy, zużywamy bšdŸ oddajemy do sieci. Wiele rodzimych start-upów wpisuje się w ten trend. Choćby wyróżniony w ramach konkursu „Orzeł innowacji" EasySolar.
W Polsce rozpoczyna się boom na fotowoltaikę i z tego punktu widzenia nominacja dla start-upu, który będzie miał wpływ na rozwój tej technologii, wydaje się czymœ naturalnym. EasySolar zaprojektował funkcjonalnš aplikację mobilnš, która umożliwia przygotowywanie spersonalizowanych projektów instalacji fotowoltaicznych. Korzystanie z niej skraca czas przygotowania oferty sprzedażowej – projekt koncepcyjny wraz z analizš finansowš można przygotować już podczas pierwszej wizyty na miejscu planowanej inwestycji. Do tego dochodzš korzyœci wynikajšce z możliwoœci wykorzystania funkcji urzšdzeń mobilnych, takich jak: lokalizacja, pomiar azymutu, nachylenia dachu i symulacja zacienienia na miejscu inwestycji. Takich narzędzi potrzebujš dzisiaj energetyka i jej klienci. Narzędzi, które inspirujš nowe możliwoœci na rynku energii. I to rola właœnie start-upów? Dostawcami takich produktów częœciej stajš się start-upy, bo ze względu na sposób funkcjonowania majš naturalnš łatwoœć tworzenia innowacyjnych rozwišzań i odnajdywania się w rynkowych megatrendach, takich jak cyfryzacja, big data, internet rzeczy czy ekonomia współdzielenia, które majš coraz większy wpływ na wiele gałęzi gospodarki. Synergie, które wynikajš z tej współpracy, mogš być korzystne dla energetyki, start-upów i samych klientów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL