Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Enefit chce rozwijać w Polsce elektrownie słoneczne

Bloomberg
Wywodzšca się z Estonii Eesti Energia chce się zajšć produkcjš energii z odnawialnych Ÿródeł na rynkach zagranicznych. Ten biznes będzie realizowany przez spółkę zależnš Enefit Green.

Plany rozwoju zielonych elektrowni dotyczš także Polski. Na razie zależna od Eesti spółka Enefit, podpisała nad Wisłš pierwsze umowy na dostawy energii i gazu dla lokalnych przedsiębiorstw. W cišgu najbliższych tygodni spółka planuje także poszerzyć swojš ofertę o nowe usługi oparte o OZE.

W przyszłoœci Enefit Green będzie chciał brać udział w aukcjach dla odnawialnych Ÿródeł w Polsce. Jest zainteresowany rozwojem w obszarze elektrowni słonecznych. To efekt m.in. zapowiedzi Ministerstwa Energii, które do 2020 r. chce zwiększyć moc elektrowni słonecznych w Polsce do 1-2 GW. W ten sposób resort chce podnieœć poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju, w szczególnoœci w miesišcach letnich.

– W przypadku OZE interesujš nas dwa obszary: pierwszy dotyczy handlu, a dokładniej zakupu energii od wytwórców Ÿródeł odnawialnych na bazie umów indywidualnych i oferowanie im dostępu do rynku hurtowego. Drugi element to inwestycja w wytwarzanie energii w segmencie OZE. W szczególnoœci zwracamy tutaj naszš uwagę na Ÿródła fotowoltaiczne – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarzšdzajšcy w firmie Enefit Polska.

Enefit Green planuje rozwijać swojš działalnoœć na rynku OZE także w innych państwach regionu Morza Bałtyckiego tj. na Litwie i Łotwie. Strategiczny cel grupy zakłada wytwarzanie 40% energii elektrycznej z odnawialnych i alternatywnych Ÿródeł do 2021 roku.

Enefit Green jest jednš z największych firm w regionie Morza Bałtyckiego działajšcš w obszarze produkcji energii ze Ÿródeł odnawialnych. Portfolio jej usług obejmuje produkcję energii ze Ÿródeł wiatrowych, wodnych, słonecznych i biomasy. W produkcji energii wykorzystuje też odpady komunalne.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL