Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

#RZECZoBIZNESIE: Krzysztof Jędrzejewski: Energetyka jšdrowa to kolosalna pomyłka

tv.rp.pl
Zajmijmy się tym, żeby zaczšć odchodzić od energetyki nieefektywnej, niewydajnej, opartej na spalaniu węgla. PrzejdŸmy na nowoczesne i innowacyjne technologie, zwišzane z odnawialnymi Ÿródłami i energetykš rozproszonš – mówi Krzysztof Jędrzejewski, Koalicja Klimatyczna, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

W Bonn trwa konferencja klimatyczna COP23. Goœć przyznał, że od pewnego czasu zmiany klimatyczne zaczynajš się przekładać nie tylko na myœlenie polityków, ale również na myœlenie przedstawicieli biznesu, samorzšdów, prawie całš ludzkoœć.

- Zmiany klimatu sš faktem, nikt już w tej chwili ich nie neguje. Wzrost œredniej globalnej temperatury w porównaniu do czasów przedindustrialnych jest faktem. Jest to spowodowane antropogenicznymi emisjami dwutlenku węgla, czyli tymi emisjami, które powstały w wyniku naszych działań - mówił Jędrzejewski.

Zaznaczył, że wszyscy zdajš sobie sprawę, iż jeżeli nie podejmiemy radykalnych działań, żeby ograniczyć wzrost œredniej temperatury, to czekajš nas kataklizmy. - Albo mamy susze, albo burze, tršby powietrzne, czy tornada w Polsce, to wszystko jest spowodowane zmianami klimatu – wyliczał.

Jędrzejewski przypomniał, że rzeczš bez precedensu było, iż prawie 200 państw zgodziło się podpisać porozumienie, którego celem jest podjęcie działań ograniczajšcych wzrost œredniej globalnej temperatury.

- W tym roku na szczycie w Bonn trzeba wypracować pewne mechanizmy, które zostanš jednoznacznie przyjęte na przyszłorocznym szczycie, który odbędzie się w Katowicach. Wtedy nastšpi rzeczywiste wdrożenie porozumienia paryskiego w życie. Potrzebne jest zwiększenie redukcji emisji gazów cieplarnianych, żeby to porozumienie wypełnić – tłumaczył.

- Polska, niestety, jest postrzegana jako hamulec tych zmian – dodał.

Jędrzejewski podkreœlił, że mamy bardzo dużo do zrobienia w kwestii redukcji dwutlenku węgla. - Z wielkim niepokojem obserwujemy to, co nasi politycy robiš. Nieustannie słyszymy, że nie musimy wiele więcej robić w tej kwestii. Owszem, Polska zrobiła bardzo dużo, ale było to na przełomie lat 80. i 90. kiedy padł przemysł wysokoemisyjny – mówił goœć.

Przypomniał, że kiedy w Bonn dyskutuje się nad redukcjami emisji dwutlenku węgla, polski sejm proceduje projekt rynku mocy, czyli kolejnego wsparcia dla energetyki węglowej.

Jędrzejewski przyznał, że jeœli chodzi o sekwestrację CO2 przez lasy, to nie jest nic nowego. - Lasy mogš tylko wspomagać proces redukcji emisji. W Polsce mamy ok 20 mln ha lasów, które sš w stanie pochłonšć 4 mln ton CO2. To jest mniej więcej 1 proc. naszych emisji – tłumaczył.

- Minister Szyszko mówi, że załatwimy sprawę poprzez lasy, ale nie przedstawił żadnej metodologii, żadnych twardych liczb – dodał.

Wraca pomysł małych elektrowni jšdrowych do produkcji ciepła.

- Energetyka jšdrowa to jest kolosalna pomyłka, wzišwszy pod uwagę koszty budowy elektrowni jšdrowych, czy samš kwestię energetyki jšdrowej od której jesteœmy jak najdalej. Wystarczy zobaczyć co się działo w Fukushimie, nie wspominajšc już o Czarnobylu - mówił Jędrzejewski.

Zaznaczył, że po raz pierwszy słyszy o małych elektrowniach termojšdrowych. - Myœlę, że jest to kolejny pomysł rzucony sobie a muzom przez Ministerstwo Energii. Zajmijmy się tym, żeby zaczšć odchodzić od energetyki nieefektywnej, niewydajnej, opartej na spalaniu węgla. PrzejdŸmy na nowoczesne i innowacyjne technologie, zwišzane z odnawialnymi Ÿródłami i energetykš rozproszonš - apelował Jędrzejewski.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL