Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

PKN Orlen znów poprawił wyniki: zwiększył przychody i zyski

Bloomberg
Płocki koncern zwiększył przychody i zyski na każdym poziomie prowadzonej działalnoœci m.in. dzięki wysokiej sprzedaży i sprzyjajšcemu otoczeniu. Rynek liczył jednak na nieco więcej.

W III kwartale PKN Orlen zanotował 24,7 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co było wynikiem o 17 proc. lepszym od osišgniętego w tym samym czasie 2016 r. Wzrost wpływów to przede wszystkim rezultat zwyżki cen ropy i wolumenów sprzedaży. W tym czasie rafinerie należšce do grupy zanotowały rekordowy poziom przerobu ropy naftowej. Ponadto na wszystkich najważniejszych rynkach, na których obecna jest firma, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego, a na rynku polskim, niemieckim i litewskim także benzyn.

- To co szczególnie cieszy po III kwartale tego roku, to kolejny rekord w wynikach koncernu, osišgnięty przy utrzymujšcym się znaczšcym wzroœcie konsumpcji paliw na krajowym rynku. Oznacza to bowiem, że nie tylko samo wprowadzenie regulacji zmierzajšcych do ograniczenia szarej strefy miało pozytywny wpływ na branżę obrotu paliwami, ale także ich skuteczna egzekucja przynosi dalsze, wymierne efekty - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen.

Koncern jeszcze mocniej poprawił kluczowy wskaŸnik, czyli zysk EBITDA LIFO, bo o 36,9 proc. W efekcie przekroczył on 3 mld zł, głównie w wyniku wzrostu wolumenów sprzedaży oraz poprawy czynników makroekonomicznych, zwłaszcza uzyskiwanych marż. Z drugiej strony jego wysokoœć była ograniczona brakiem dodatniego efektu odszkodowania z tytułu awarii tzw. Steam Cracker w zależnym Unipetrolu, ujętego w wynikach za III kwartał ubiegłego roku, oraz niższymi marżami handlowymi na sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Ponadto grupa zanotowała mocny wzrost kosztów finansowych w następstwie ujemnego wpływu netto różnic kursowych, rozliczenia i wyceny instrumentów pochodnych oraz odsetek. Ostatecznie czysty zarobek wyniósł 1,8 mld zł, co oznaczało jego wzrost o ponad 8 proc. Opublikowane przez PKN Orlen wyniki finansowe były słabsze od oczekiwanych przez ogół analityków. Liczyli oni zwłaszcza na większy wzrost czystego zarobku.

Po III kwartałach przychody koncernu wynosiły 70,6 mld zł, zysk EBITDA LIFO przekraczał 8,4 mld zł, a czysty zarobek 5,5 mld zł. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wszystkie wyniki wzrosły odpowiednio o: 24,7 proc., 24,7 proc. oraz 49,8 proc.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL