Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Tobiszowski: nie ma pomysłów podziału kopalń PGG między koncerny energetyczne

Bloomberg
Podział kopalń Polskiej Grupy Górniczej między poszczególne koncerny energetyczne, będšce udziałowcami tej spółki, byłby nierozsšdny oraz szkodliwy dla energetyki i całej gospodarki – ocenił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. „Takich pomysłów w ministerstwie nie ma” – zapewnił.

Wiceminister odniósł się w ten sposób m.in. do obaw górniczych zwišzkowców, powstałych po enuncjacjach prasowych na ten temat. Zdementował informacje, aby resort energii pracował nad takimi rozwišzaniami.

„Chcę z całš mocš jednoznacznie powiedzieć, że takich pomysłów w Ministerstwie Energii nie ma" – powiedział PAP Tobiszowski, uczestniczšcy w poniedziałek w debacie górniczej w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

„Nie po to budowaliœmy Polskš Grupę Górniczš na bazie Kompanii Węglowej, a następnie stworzyliœmy PGG, włšczajšc do niej Katowicki Holding Węglowy; nie po to dopuœciliœmy podmioty energetyczne, budujšc powišzania kapitałowe, żeby teraz, kiedy jesteœmy w kolejnym etapie budowania solidnoœci w sektorze surowcowym - w tym przypadku węgla kamiennego - dokonywać podziałów" – powiedział Tobiszowski.

„Byłoby to nierozsšdne, byłoby to ze szkodš dla polskiej gospodarki i ze szkodš dla polskiej energetyki; już nie wspomnę, że na pewno ze szkodš dla polskiego sektora węgla kamiennego" – dodał wiceminister. Podkreœlił, że sektor węglowy jest "bezdyskusyjnie potrzebny dla polskiej energetyki, polskiej gospodarki i jest filarem polskiego bezpieczeństwa energetycznego".

Tobiszowski ocenił, że w mediach wcišż pojawiajš się informacje dotyczšce górnictwa, które – jak mówił – „nie znajdujš potwierdzenia u Ÿródła". Wskazał, że medialne sugestie dotyczšce potencjalnego podziału PGG należš właœnie do takich informacji, nie majšcych żadnego pokrycia w rzeczywistoœci.

Udziałowcami PGG, która z poczštkiem 2018 r. ma przekształcić się ze spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš w spółkę akcyjnš, sš m.in. firmy należšce do wiodšcych grup energetycznych: PGE, PGNiG, Energa i Enea.

Pomysł ewentualnego podziału kopalń PGG między udziałowców grupy budzi obawy i sprzeciw zwišzkowców. Szef górniczej Solidarnoœci Jarosław Grzesik w wywiadzie opublikowanym w niedzielę na stronie internetowej tej organizacji ocenił, że „poważnym zagrożeniem byłaby zapowiadana medialnie próba rozdziału kopalń Polskiej Grupy Górniczej pomiędzy spółki energetyczne, które sš udziałowcami PGG".

„Ten temat zaczšł już funkcjonować medialnie. Wiemy jednak doskonale, że to nie jest zwykła kaczka dziennikarska. Takie rozmowy na radzie inwestorów PGG sš już prowadzone. Pierwszym elementem tego planu miałoby być wprowadzenie do spółki szóstego członka zarzšdu - do spraw restrukturyzacji. Tak naprawdę miałby to być ktoœ w rodzaju nadprezesa, który decydowałby o kierunkach rozwoju PGG, czyli - de facto - sanacji poprzez jej podział" – powiedział Grzesik.

„Widzimy, że co jakiœ czas pojawiajš się tak zwane fake newsy, które majš doprowadzić do podziałów wœród samych pracowników spółki, że rzekomo częœć kopalń, tych bardziej wydajnych, pracuje na resztę, więc lepiej byłoby działać samodzielnie, a nie w grupie. Obawiamy się, że realizacja tego planu doprowadzi do tego, że częœć kopalń pozostanie poza marginesem zainteresowania koncernów energetycznych i tym samym zostanie skazana na likwidację" – mówił w wywiadzie szef górniczej „S". „Przypomnę, że taki plan, polegajšcy na wyodrębnieniu z Kompanii Węglowej rybnickich kopalń, miała poprzednia władza. Odnoszę wrażenie, że mimo zmiany władzy, ten plan ktoœ próbuje nadal realizować" – dodał.

Przypomniał, że udziałowcy PGG sš też głównymi konsumentami węgla pochodzšcego z kopalń grupy. „Z ich punktu widzenia kopalnie powinny funkcjonować jedynie jako tzw. zakłady nawęglania elektrowni. Mocna PGG to niewdzięczny dla nich partner, bo może decydować o kształcie rynku, o cenach surowca, który stanowi główny koszt działalnoœci koncernów energetycznych" – tłumaczył Grzesik.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL