Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

UE wspiera kolejny projekt Gaz-Systemu

Bloomberg
Spółka wybuduje w woj. dolnoœlšskim kolejny gazocišg, tym razem o długoœci 33 km. Chce na niego przeznaczyć 132 mln zł, z czego 73 mln zł to unijne dofinansowanie.

Gaz-System otrzymał ponad 73 mln zł ze œrodków Unii Europejskiej na budowę gazocišgu „Czeszów-Kiełczów" o długoœci około 33 km wraz z infrastrukturš towarzyszšcš. Dotacja pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2014-2020.

Połšczenie powstanie wzdłuż istniejšcego rurocišgu na terenie woj. dolnoœlšskiego, w powiatach trzebnickim oraz wrocławskim. Z umowy o dofinansowanie zostały wyłšczone wydatki na przygotowanie projektu, które zostały zrefundowane w ramach innego programu unijnego. Włšczono natomiast wydatki na odszkodowania dla właœcicieli gruntów. Wartoœć całej inwestycji szacowana jest na 132 mln zł.

Nowy gazocišg jest elementem rozbudowy systemu przesyłowego na Dolnym Œlšsku oraz założonego programu inwestycyjnego zwišzanego z uruchomieniem terminalu LNG w Œwinoujœciu. Stanowi także element gazowego Korytarza Północ-Południe, wpływajšcego na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Korytarz Północ-Południe ma połšczyć gazoport w Œwinoujœciu (wraz z planowanym gazocišgiem Baltic Pipe) z terminalem LNG w Chorwacji. Ma biec m.in. przez Czechy, Słowację i Węgry.

W ubiegłym roku Gaz-System otrzymał łšcznie na realizację projektów infrastrukturalnych ponad miliard złotych unijnego dofinansowania.

Wczoraj firma informowała z kolei o zakończeniu budowy gazocišgu relacji Czeszów - Wierzchowice. Połšczenie o długoœci około 14 km zlokalizowane również w woj. dolnoœlšskim wykonano za 91 mln zł. Także ono było współfinansowane przez wspólnotę. Dofinansowanie wyniosło 47,7 mln zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL