Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Naftowy renesans na Morzu Północnym

Bloomberg
Wydobycie surowca z nowych pól położonych niedaleko Wielkiej Brytanii wzroœnie do najwyższego poziomu od 2007 r.
Morze Północne to akwen, z którego pochodzi ropa odmiany Brent. Sektor wydobywczy w tym regionie pozostaje wyjštkowo odporny na spadki cen tego surowca na rynkach œwiatowych. Dane firmy consultingowej Wood Mackenzie wskazujš, że rozpoczęte w tym roku 14 nowych projektów inwestycyjnych przełoży się na wzrost wydobycia nawet o 230 tys. baryłek dziennie. Zważywszy na cenę ropy, oscylujšcš wokół 50 dolarów za baryłkę, najsilniejszy od 10 lat wzrost wydobycia może zaskakiwać. Mhairidh Evans z Wood Mackenzie tłumaczy to silnym wzrostem inwestycji w latach 2010-2014, gdy cena czarnego złota przekraczała 100 dolarów za baryłkę. Po długim okresie załamania produkcji na północ od Wielkiej Brytanii sektor zaczyna się odradzać. Jeszcze w 2015 r. nowe pola przynosiły mniej niż 50 tys. baryłek, a w 2016 r. już ponad 150 tys. Większemu wydobyciu sprzyjajš odkrycia nowych Ÿródeł ropy na Morzu Północnym.
Naftowy renesans może okazać się jednak ograniczony czasowo. Ponieważ największe inwestycje rozpoczęto w latach 2010-2014, dopiero teraz obserwuje się ich skutki. W cišgu ostatnich trzech lat poziom inwestycji jednak znaczšco zmalał, więc po 2018 r. najprawdopodobniej produkcja z nowych odwiertów spadnie. Wood Mackenzie wskazuje, że wydobycie ropy i gazu na Morzu Północnym wyniesie sumarycznie 1,9 mln baryłek dziennie w 2018 r. Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że to właœnie w 2018 r. nastšpi szczyt wydobycia na Morzu Północnym. Produkcja ropy zacznie spadać w latach 2019-2022. Aby zapobiec takiemu scenariuszowi, brytyjskie firmy muszš przeznaczyć większe œrodki na inwestycje w ten sektor w najbliższych latach.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL