Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Kopenhaga zasilana resztkami z obiadu

Fotorzepa, Michał Cessanis
Stolica Danii może być pierwszym na œwiecie miastem ogrzewanym i oœwietlanym œmieciami organicznymi.

Władze Kopenhagi planujš do 2018 roku doprowadzić do recyklingu 45 procent odpadów organicznych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w sierpniu tego roku.

Poczštkowo zamierzano znaleŸć technologiczne rozwišzanie umożliwiajšce oddzielanie resztek organicznych i metalu. Ostatecznie jednak postanowiono odwołać się do dobrej woli mieszkańców miasta:

– Pojedynczy obywatele być może nie potrafiš sobie wyobrazić, co mogliby zrobić w sprawie zmian klimatycznych. Ale to jest właœnie konkretne działanie, które przyniesie wymierne efekty – powiedział w oœwiadczeniu dla prasy Morten Kabell odpowiadajšcy w kopenhaskim ratuszu za sprawy techniczne i œrodowiskowe, cytuje stateofgreen.com.

Władze zmieniły strategie rozwoju Kopenhagi. Zakłada ona, że segregowane i odbierane odpady organiczne będš przekształcane  w biogaz na potrzeby ogrzewania, produkcji pršdu, paliwa i wytwarzania nawozów pod roœliny uprawne.

We wrzeœniu ubiegłego roku Zarzšd Techniczny i Œrodowiskowy miasta Kopenhaga postanowił, że wszyscy jego mieszkańcy powinni sortować odpady organiczne. Od sierpnia 2017 r mieszkańcy zostali zaopatrzeni w zielone kosze na œmieci oraz rozkładajšce się torby na resztki jedzenia, fusy po kawie i skorupki jaj.

Miasto dostarczyło również bršzowe kontenery na segregowane odpady organiczne. Władze Kopenhagi szacujš, że przeciętne gospodarstwo domowe w stolicy Danii wytwarza około 3,5 kilograma zielonych odpadów tygodniowo. W 2016 roku powstało ich łšcznie 57 tysięcy ton.

Do listopada, czyli po trzech miesišcach, program zostanie rozszerzony na całe miasto i obejmie wszystkie 280 000 kopenhaskich mieszkań.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL