Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Budowana na Białorusi elektrownia jšdrowa to zagrożenie dla nie tylko dla Litwy, Łotwy i Polski, ale także Niemiec i Skandynawii

Jeżeli na budowanej na Białorusi elektrowni jšdrowej dojdzie do awarii, to ucierpiš nie tylko najbliżsi sšsiedzi - Litwa, Łotwa i Polska, ale też Niemcy i Skandynawi.
Bloomberg
Jeżeli na budowanej na Białorusi elektrowni jšdrowej dojdzie do awarii, to ucierpiš nie tylko najbliżsi sšsiedzi - Litwa, Łotwa i Polska, ale też Niemcy i Skandynawia - ostrzega litewski minister.

Rokas Masulis po raz kolejny ostrzegł przez elektrowniš jšdrowš w Ostrowcu, którš 3 km od litewskiej granicy i 50 km od Wilna buduje rosyjski koncern Rosatom.

- Strefy zagrożenia tej elektrowni sš trzy. Pierwsza ma promień 100 km i w niej znajduje się Wilno. Druga o promieniu 300 km obejmuje teren Łotwy z Rygš oraz północnš Polskę. Wreszcie strefa 1000-kilometrowa sięga po Niemcy oraz Szwecję i inne kraje skandynawskie. jak widać w wypadku awarii zasięg oddziaływania jest bardzo duży więc sprawę należy traktować bardzo poważnie - cytuje ministra portal Delfi.

Masulis wystšpił we wtorek na konferencji w Wilnie poœwięconej w całoœci elektrowni w Ostrowcu i skutkach jej budowy dla bezpieczeństwa europejskiego.

Masulis podkreœlił, że Litwa mogłaby ograniczyć eksport pršdu z białoruskiej elektrowni (po to jest budowana, bo na Białorusi nie potrzeba tyle energii - red). Na Białorusi nie ma wystarczajšc dużo połšczeń energetycznych z Łotwš i Polskš, przez które pršd mógłby pop?nšć do odbiorców z zachodu i północy Europy.

- Aby ustabilizować nasz system energetyczny musimy zsynchronizować go z Europš. Możemy to osišgnšć poprzez Polskę, dlatego musimy wzmocnić dialog z Warszawš. Nie zaszkodziłby jeszcze jeden kabel ze Szwecjš. Może zostać położony z Litwy lub z terytorium naszych braci Łotyszy. Jeżeli zostanš uruchomione wszystkie połšczenia (mosty) energetyczne z Zachodem, to możemy spać spokojnie - podkreœlił minister.

Litwa wiele razy donosiła o małych i większych incydentach majšcych miejsce podczas budowy w Ostrowcu. Ostatni - kiedy to podczas transportu został upuszczony na ziemię korpus reaktora jšdrowego wywołał pierwszš reakcję rosyjskiego wykonawcy. Rosatom zobowišzał się do wymiany korpusu.

Pierwszy reaktor o mocy 1150 MW ma ruszyć w Ostrowcu w 2018 r., a drugi w dwa lata póŸniej. Litwa, Łotwa, Estonia i Polska już zapowiedziały, że nie będš kupować pršdu z białoruskiej elektrowni.

ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL