Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Amerykańsko-chińskie starcie o polski atom

Bloomberg
Z powodów politycznych większe szanse na budowę elektrowni majš firmy z USA. Chińczycy mogš za to zaproponować lepsze warunki finansowe.
– Potrzeba nam 1,5 GW mocy z elektrowni jšdrowej w 2030 r. i 4,5 GW do 2040 r., by zmniejszyć emisyjnoœć naszej gospodarki – przyznał minister energii Krzysztof Tchórzewski. Nie wiadomo, czy takie wielkoœci znajdš się w długoterminowej strategii energetycznej, którš resort zapowiada na wrzesień. Ale im bliżej tego terminu, tym głoœniej słychać o atomie.

Kto da więcej?

W resorcie energii największym zwolennikiem atomu jest wiceminister Andrzej Piotrowski. Ostatnio do zdecydowanych orędowników tej technologii dołšczył sam Tchórzewski. Prawdopodobnie pod wpływem nacisków politycznych.
– Podczas wizyty prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z kierownictwem PiS m.in. o atomie. Zaoferował realizację dużej siłowni – jednoczeœnie realizowane byłyby dwie instalacje, każda składajšca się z dwóch reaktorów po 750 MW. Całoœć byłaby gotowa w około 2030 r. Kolejne 3 tys. MW powstać by miało do 2035 r. w drugiej badanej lokalizacji – twierdzi mec. dr hab. Filip Elżanowski, partner z kancelarii ECH&W. – Obaj ministrowie szukajš teraz rozwišzania, by energetykę jšdrowš – postrzeganš u nas jako konkurencja dla restrukturyzowanego węgla – ulokować w naszym miksie i nakłonić do projektu sceptycznie nastawionš częœć rzšdu, czyli ministra œrodowiska i ministra rozwoju – dodaje Elżanowski. W jego ocenie jeœli słowa ministra energii o zainteresowaniu atomem w Polsce majš zostać poważnie przyjęte przez międzynarodowych dostawców, to najpóŸniej do końca tego roku powinno dojœć do przyjęcia uchwały rzšdu o reaktywacji programu jšdrowego. – Jesieniš, prawdopodobnie w paŸdzierniku, sprawa budowy elektrowni jšdrowej może być rozpatrywana przez Komitet Ekonomiczny i Komitet Stały Rady Ministrów – mówi nam wysoki rangš urzędnik z Ministerstwa Rozwoju. Zaznacza, że w resorcie nie ma sprzeciwu wobec atomu jako takiego. – Chodzi raczej o to, by minister energii przedstawił mechanizm finansowania, który nie będzie obcišżał budżetu i zwiększał deficytu – precyzuje nasz rozmówca. Oprócz propozycji Amerykanów pojawiła się też oferta z Chin – nawet na 10–12 GW. Przy czym Polska zakładała dotšd pozyskiwanie z atomu maksymalnie 6 GW energii. – Chińczycy sš zainteresowani offsetem i daliby najkorzystniejsze warunki – mówi osoba zbliżona do ME.

Azjatycki wehikuł PFR

Minister Tchórzewski chce wyłaniać dostawcę w przetargu, ale będzie zwracał uwagę nie tylko na warunki finansowe, lecz także gwarancję jak najdłuższej użytecznoœci urzšdzeń i uznawane w Unii certyfikaty. A chińska technologia na razie takich nie ma. I choć proces certyfikacji może przeprowadzić Polska Agencja Atomistyki, to w kilku momentach konieczne sš konsultacje z europejskimi instytucjami. Zdaniem prof. Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej USA – z powodów politycznych i strategicznych – majš dziœ większe szanse na ewentualnš sprzedaż technologii jšdrowej do Polski. Najważniejszš przeszkodš w finalizacji tej ogromnej inwestycji jest zapewnienie finansowania. Z naszych informacji wynika, że z pomocš organizacyjnš i finansowš mogliby przyjœć Japończycy, którzy mogliby wesprzeć Amerykanów. Oprócz dużego offsetu, który mógłby być jednym z warunków zapowiadanego przez ministra energii przetargu, w ME pojawił się scenariusz, by jedna z azjatyckich instytucji finansowych odkupiła od PFR udziały w instytucji polskiej. – Pod uwagę brany jest jeden z banków, z którego PFR by wychodził (jest udziałowcem Pekao i Aliora – red.) lub jeden z tworzonych przez PFR funduszy – ujawnia osoba zbliżona do resortu energii. Drugie nasze Ÿródło mówi raczej o pienišdzach z Chin, ale podobnym scenariuszu. ME nie odpowiedziało na nasze pytania, czy taki model jest brany pod uwagę. – Musimy wybrać wariant, który dodatkowo nie uzależni nas zbytnio od dostawcy i nie spowoduje utraty kontroli nad projektem – mówi nam urzędnik z ME. Strategiczne wyzwanie państwa, nie firm

Gigantyczne koszty, więc gwarancje oczekiwane

Każdy 1 MW w technologii jšdrowej to koszt ok. 5 mln euro – szacuje Henryk Baranowski, szef Polskiej Grupy Energetycznej, która ma 70 proc. w atomowej spółce PGE EJ1. – EDF ma gwarancję brytyjskiego rzšdu na budowę elektrowni Hinkley Point C – dodaje. Sceptycyzm energetyków nie dziwi. Bo gdyby wskazane przez ministra Tchórzewskiego 1,5–4,5 GW potwierdziły się w strategii długoterminowej, to branża na sam atom musiałaby wydać od 32 do 95,7 mld zł. – Kilka lat temu energetykę stać byłoby na podjęcie tematu atomu. Teraz to trudniejsze, bo prowadzimy inwestycje. Czekamy zatem ze spokojem na propozycje ministra energii, bo to projekt będšcy strategicznym wyzwaniem dla państwa, a nie firm – konkluduje Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL