Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Ile energetyków kosztowały nawałnice?

Fotolia
150-200 mln zł w skali całego kraju wyniosły straty spowodowane ubiegłotygodniowymi nawałnicami – szacował wstępnie minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas czwartkowej konferencji.

Jak podkreœlił rzšd zwróci się do Komisji Europejskiej o zgodę na przekierowanie częœci œrodków przyznanych Polsce w ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 na odbudowanie często zniszczonych całkowicie kilometrów sieci wysokich, œrednich i niskich napięć.

W szczytowym momencie pršdu nie miało 463 tys. odbiorców w całym kraju. Najwięcej poszkodowanych było na terenie dystrybucyjnym Enei i Energi, gdzie zasilanie straciło odpowiednio ok. 255 tys. i 178 tys. odbiorców. W przypadku Tauronu i PGE, które posiadajš sieci odpowiednio na południu i wschodzie kraju, bez pršdu pozostawało 26 tys. i 16 tys. Odbiorców.

Zarówno prezes Enei Mirosław Kowalik, jak również szef Energi Danel Obajtek (obaj obecni na konferencji) zapewniali, że „normalnoœć" na swoim terenie starajš się przywrócić jak najszybciej. W czwartek po południu w całej Polsce bez zasilania pozostawało jeszcze ok. 13 tys. mieszkańców. – Straty poniesione przez nas podczas tego żywiołu nie wpłynš na wartoœć naszego majštku i nasz wynik finansowy. Sieć była ubezpieczona – uspokajał akcjonariuszy Obajtek. Takie samo zapewnienie złożył Kowalik. Prezes Enei dodał także, że spółka co roku wydaje na inwestycje odtworzeniowe w segmencie dystrybucji ok. 1 mld zł.

- Wycišgamy wnioski jak zabezpieczyć się na przyszłoœć. Z Agencji Rezerw Materiałowych skierowaliœmy agregaty pršdotwórcze tam, gdzie była największa potrzeba. Musimy zastanowić się, w jaki sposób w przyszłoœci zmotywować np. farmy rolnicze, by miały na wypadek takich kataklizmów własne Ÿródła awaryjnego zasilania – stwierdził Tchórzewski.

Przedstawiciele spółek pytani z kolei o zmianę podejœcia do modernizowania sieci tj. przestawienie się z linii napowietrznych na jej okablowanie zaznaczali, że w niektórych przypadkach będš szli w kierunku.  – Zaczynamy to uwzględniać tam, gdzie zabudowa jest zintensyfikowana. W tym kierunku będziemy chcieli jako grupa podšżać – deklarował Obajtek. – Nasze sieci œrednich i niskich napięć sš już okablowane w 26 proc. One dajš więcej z punktu widzenia niezawodnoœci i w miastach jest to już wymóg. Będziemy się też zastanawiać jak bardziej ostrożnie podchodzić do projektowania linii na terenach leœnych – wtórował Kowalik.

Zdaniem Tchórzewskiego nasze spółki zdały egzamin z szybkoœci przywracania zasilania. Jednym ze wskazanych przez niego powodów owej zdolnoœci była rezygnacja z płacenia dywidend akcjonariuszom w ubiegłym i tym roku. - Dzięki temu w kasie spółek 7 mld zł. Ich możliwoœci inwestycyjne i modernizacyjne  sš więc dziœ znacznie lepsze – dodał minister energii.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL