Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Węglowe bloki w Europie okazały się zamkami na piasku

Bloomberg
Niewiele ponad 21 proc. z planowanych w Europie przed laty ponad 49 GW mocy węglowych rzeczywiœcie powstało. Zrezygnowano z budowy 37,8 GW, a 1,1 GW pozostało na papierze.

W sferze wirtualnej pozostały wszystkie elektrownie węglowe planowane w Wielkiej Brytanii. W Polsce odsetek rezygnacji wyniósł aż 75 proc., a w Niemczech 70 proc. – wylicza oœrodek Oxford Smith School w raporcie, w którym przeanalizowano plany inwestycyjne europejskich spółek energetycznych w latach 2005–2008 i ich póŸniejsze wykonanie.

Przy czym równie ważne jest to, co się działo z 12 wybudowanymi elektrowniami. W przypadku większoœci nastšpiła utrata wartoœci. Konieczne były odpisy, które pogłębiły trudnš sytuację finansowš koncernów.

Powodem rozdmuchanych węglowych planów inwestycyjnych były błędne założenia dotyczšce przyszłego wzrostu zapotrzebowania na moce oraz dalszych spadków cen węgla. Prognozy zweryfikował kryzys skutkujšcy spadkiem zużycia energii i dynamiczny rozwój odnawialnych Ÿródeł energii, które przyczyniły się do obniżenia cen hurtowych. – Dziœ dla rynku azjatyckiego, zarówno elektrowni, jak i inwestorów, konsekwencje sš jasne: nowe inwestycje w węgiel nie sš opłacalne. To paliwo okazało się wrażliwe na zaburzenia na rynku globalnym, zwiększajšc ryzyko inwestycyjne – twierdzi Ben Caldecott, dyrektor programu ds. zrównoważonego finansowania Oxford Smith School i główny autor raportu.

W Polsce mimo zamrożenia częœci projektów zdecydowano o realizacji będšcych dziœ w budowie ok. 4,2 tys. MW nowych mocy węglowych (paliwo brunatne i kamienne). Zakładane na etapie decyzji inwestycyjnych ceny energii znaczšco odstajš od rzeczywistoœci. Nikt już nawet nie ukrywa, że te bloki bez mechanizmu wsparcia tzw. rynku mocy sobie nie poradzš.

Mimo to Energa wydaje się bardziej zdeterminowana, by nawet bez regulacyjnego wsparcia realizować blok węglowy w Ostrołęce.

– Branża energetyczna nie może bez obaw myœleć o przyszłych inwestycjach węglowych. Nadal nie jest jasne, jaki będzie kształt rynku mocy (wsparcia dla wytwórców konwencjonalnych) i czy ten mechanizm będzie impulsem do budowy bloków węglowych czy raczej gazowych – mówi Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii, pytana o plany rozbudowy Ostrołęki.

Jej zdaniem rosnšce u nas, po wyłšczeniu niemieckich elektrowni jšdrowych, ceny energii (nawet do prognozowanych kiedyœ 240 zł/MWh) mogš zachęcić rzšd do powrotu do zamrożonych przed laty projektów węglowych. Jednak jest ryzyko, że ten wzrostowy trend nie utrzyma się na tyle długo, by nowe moce się spłaciły.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL