Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Energetycy walczš ze skutkami burz. Kolej bez utrudnień

PAP/Dominik Kulaszewicz
W niedzielę rano, że bez pršdu wcišż pozostaje 96 tys. odbiorców w dziewięciu województwach. Najwięcej w województwie pomorskim (43 tys.), kujawsko-pomorskim (28 700) i wielkopolskim (19 tys.) - poinformowało Ministerstwo Energii w komunikacie

Brak pršdu to wynik nawałnic, które przeszły nad Polskš w nocy z pištku na sobotę. W całym kraju wiatr zerwał wówczas lub uszkodził dachy na 2598 budynkach, z czego 1933 to budynki mieszkalne, a 665 gospodarcze.

Energetycy Enei Operator od pištku nieustannie przywracajš dostawy energii elektrycznej w woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim; niestety ze względu na ogromnš skalę zniszczeń przywracanie dostaw energii w niektórych miejscach może potrwać dłużej - głosi komunikat spółki.  "W woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim trwajš intensywne prace nad usuwaniem skutków awarii energetycznych powstałych w czasie pištkowych nawałnic. Setki połamanych słupów wysokiego, œredniego i niskiego napięcia, drzewa na liniach energetycznych, ponad 5 tys. stacji œredniego napięcia na niskie bez zasilania – to wstępny bilans burzy, która wczorajszej nocy przeszła przez te województwa" -poinformowała spółka w komunikacie.

Ministerstwo Energii poinformowało w niedzielę rano, że w polskim systemie elektroenergetycznym 12 sierpnia br. od godziny 18.00 do 21.00 udało się przywrócić zasilanie dla 36 tys. odbiorców. Według stanu na godz. 21:00 energii elektrycznej pozbawionych było jeszcze 122 tys. odbiorców na terenie 9 województw (pomorskie – 44 tys., wielkopolskie – 40 tys., kujawsko-pomorskie – 35 tys., dolnoœlšskie – 1 tys., œlšskie – 1 tys., warmińsko-mazurskie – 600 odbiorców, mazowieckie – 300 odbiorców, opolskie – 100 odbiorców, podlaskie – 55 odbiorców. W okresie nocnym ze względów bezpieczeństwa konieczne jest przerwanie prac w terenie.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) sytuacja w krajowej sieci przesyłowej jest już opanowana, ale cały czas trwa usuwanie uszkodzeń.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PSE w wyniku powalenia drzewa na przewody (10.08.17) wyłšczona została linia 220 KV Joachimów-Rogowiec tor 2. Tego samego dnia została ponownie załšczona. W póŸniejszym terminie zostanie wykonana naprawa uszkodzenia przewodu fazy L1. Tego samego dnia doszło także do wyłšczenia linii 220 kV Pabianice-Adamów naprawa powinna zostać zakończona najprawdopodobniej 17 sierpnia br. Wyłšczona została także linia 220 kV Janów-Zgierz w wyniku powalenia kilku drzew na przewody. Po usunięciu drzew i naprawie uszkodzonego przewodu fazy L3 załšczona została 11 sierpnia br.

Kolejne wyłšczenia w systemie elektroenergetycznym miały miejsce 11 sierpnia br. Problemy pojawiły się na linii 220 kV Œwiebodzice-Zšbkowice. Po wykonaniu oględzin linię załšczono. Wyłšczona została linia 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice tor 1, spowodowana złamaniem 8 konstrukcji słupów. Stwierdzono także uszkodzenie 3 kolejnych konstrukcji, które będš musiały zostać wymienione. Do tej pory trwajš oględziny całej długoœci linii, aby ustalić zakres uszkodzeń. Wyłšczenie linii 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice t.1 nie stanowi zagrożenia dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Opole, gdyż uruchomione w ubiegłym roku połšczenia do Pasikurowic i Wrocławia były zaplanowane dla wyprowadzenia mocy z nowo budowanych jednostek w Elektrowni Opole.

Po godz. 20 (11.08) doszło również do wyłšczenia linii 220 kV Pštnów-Czerwonak, na skutek złamania 2 konstrukcji słupów. Szczęœliwie nie stwierdzono innych uszkodzeń. W chwili obecnej trwajš prace zwišzane z okreœleniem zakresu prac koniecznych do wykonania. Wyłšczenie linii 220 kV Pštnów-Czerwonak nie stanowi zagrożenia dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pštnów, gdyż pozostałe linie 220 kV i 110 kV zapewniajš wyprowadzenie mocy z pozostałych w ruchu jednostek wytwórczych, gdyż w Elektrowni Pštnów I, ze względu na ograniczenia emisyjne, w stanie normalnym pracy KSE, dopuszczalna jest praca maksymalnie 4 bloków 200 MW.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały informację z Energi o uszkodzeniu konstrukcji słupów wyłšczonej spod napięcia linii 220 kV Gdańsk-Żydowo. W wyniku oględzin linii stwierdzono złamane 5 konstrukcji słupów oraz uszkodzenia konstrukcji 1 słupa. Oględziny linii nie zostały jeszcze zakończone.

Wymienione wyłšczenia w chwili obecnej nie stanowiš zagrożenia pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) i współpracy międzynarodowej.

Według prognoz meteo istotny wpływ na pracę KSE mogš jeszcze mieć warunki atmosferyczne, przewidywane na 16 sierpnia br.

Zgodnie z informacjami z PSE zasilanie aglomeracji gdańskiej, poznańskiej i wrocławskiej nie jest zagrożone. Zakończone w latach ubiegłych inwestycje (rozbudowa rozdzielni Gdańsk, nowe linie 400 kV Trębaczew-Ostrów-Kromolice-Plewiska oraz Dobrzeń-Pasikurowice tor 2 i Dobrzeń-Wrocław) znaczšco poprawiły bezpieczeństwo zasilania wymienionych wczeœniej miast.

Największe szkody w sieci dystrybucyjnej wystšpiły na obszarach działania spółek operatorów : ENEA Operator Sp. z o.o. oraz ENERGA-OPERATOR S.A.

ENERGA-OPERATOR S.A.

 12.08 na terenie działalnoœci spółki bez pršdu pozostawało ok. 120 tys. odbiorców, o godz. 9.30 już niecałe 110 tys., o 13.30 już o połowę mniej, czyli niewiele ponad 60 tys. odbiorców. Do wieczora 12.08 zostanie przywrócone zasilanie kolejnym około 20 tys. odbiorcom.

- 40 tys. odbiorców (prawie w całoœci z terenu woj. pomorskiego) zostanie bez napięcia przynajmniej do jutrzejszego (13.08) wieczora.

- w sieci wysokiego napięcia (110 kV) z 9 uszkodzonych po nawałnicy linii niesprawne zostały już tylko 4 linie.

ENEA Operator Sp. z o.o.:

- najtrudniejsza sytuacja dotyczy Oddziałów: Bydgoszcz i Poznań.

- 11.08 wyłšczone zostały 4 linie 110 kV, 144 linie œredniego napięcia, a pozbawionych energii było 129 tys. odbiorców.

- najgorsza sytuacja miała miejsce 12.08 o godz. 00.00, kiedy wyłšczonych było 5 linii 110 kV, 313 linii SN i 209 tys. odbiorców pozbawionych było energii.

• według stanu na dzień 12.08 br. na godz. 16.00 nadal uszkodzenia na liniach 110 kV nie pozwalajš na zasilenie GPZ-ów.

- w woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim trwajš intensywne prace nad usuwaniem skutków awarii energetycznych powstałych w czasie pištkowych nawałnic. Setki połamanych słupów wysokiego, œredniego i niskiego napięcia, drzewa na liniach energetycznych, ponad 5 tys. stacji œredniego napięcia na niskie bez zasilania – to wstępny bilans burzy, która wczorajszej nocy przeszła przez te województwa. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Chojnic, Nakła, Mogilna, Inowrocławia, Œwiecia, Wrzeœni, Gniezna i Leszna. Największe zniszczenia sš w Koronowie, Tucholi i Brusach. Wszystkie brygady Enei Operator pracujš w terenie.

- od 11.08. przy usuwaniu awarii pracuje ponad 200 brygad własnych ENEA Operator Sp. z o.o. oraz 20 zespołów z firm współpracujšcych.

- ze względu na ogromnš skalę zniszczeń przywracanie dostaw energii elektrycznej w niektórych szczególnie trudnych miejscach może potrwać dłużej.

PGE Dystrybucja S.A.:

- według informacji z godz. 16:00 (12.08.) w województwie łódzkim bez zasilania pozostaje ok. 1,4 tys. odbiorców.

- trudna sytuacja pozostaje w powiecie Zgierskim, gdzie bez dostaw energii elektrycznej pozostaje 820 odbiorców - z częœci Zgierza, Główna, Strykowa i Grotnik.

- w północnej częœci Łodzi bez energii pozostaje obecnie ok 100 odbiorców - sš to osiedla Złotno, Stoki, Łagiewniki, czeœć osiedla Radogoszcz), Ršbień, częœć Konstantynowa Łódzkiego, Florentynów.

- w obszarze działania Rejonu Energetycznego Sieradz nadal bez dostaw energii elektrycznej pozostaje 215 odbiorców - w Lasku-Kolumnie, Mogilnie, Wincentowie, Wymysłowie Francuskim, Piaskach, Markówce. Usunięto skutki nawałnicy w gminie Blaszki.

- w powiecie łowickim bez pršdu pozostałe ok. 250 odbiorców w bardzo rozproszonym terenie, w tym w gminie Koluszki.

- według informacji z godz. 19:00 (12.08) na obszarze działania Oddziału ŁódŸ nie występujš już awarie o charakterze masowym.

- energetycy pracujš nad przywróceniem dostaw energii do ok. 1 tysišca odbiorców. Uszkodzenia występujš jeszcze na liniach niskiego napięcia głównie w aglomeracji łódzkiej (powiat zgierski i pabianicki oraz północna częœć Łodzi) oraz w powiatach sieradzkim, łaskim i łowickim.

TAURON Dystrybucja S.A.:

- według informacji na godz. 20:00 (11.08) wyłšczonych było ponad 1450 stacji SN/nN zasilajšcych około 70 tys. klientów TAURON Dystrybucja.

- wyłšczonych jest jeszcze 85 stacji SN/nN zasilajšcych około 3 tys. klientów.

- na wysokim napięciu, nieprzemijajšce uszkodzenia uniemożliwiajšce załšczenie linii wystšpiły tylko na trzech liniach 110 kV na terenie dolnoœlšskim.

- przewiduje się, że uszkodzenia będš usuwane w dniu dzisiejszym a na niskim napięciu jeszcze 13.08.

- od wczoraj do zasilenia pozostajš jeszcze 33 stacje SN/nN (około 1,5 tys. klientów).

Bez utrudnień na kolei

PKP PLK zakończyły usuwanie istotnych ograniczeń na sieci kolejowej. Pocišgi przejeżdżajš bez dodatkowych postojów - poinformował w niedzielę rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec.

"PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły usuwanie istotnych dla pasażera ograniczeń na sieci kolejowej. Dziœ o godz. 6.20 przywrócono jazdę trakcjš elektrycznš na odcinku Godętowo – Boże Pole Wielkie, na linii miedzy Wejherowem a Lęborkiem. Nie trzeba już przełšczać lokomotyw elektrycznych na spalinowe. Pocišgi przejeżdżajš bez dodatkowych postojów. To kończy likwidację utrudnień dla pasażerów, które spowodowały trudne warunki atmosferyczne" - napisał rzecznik w przesłanym PAP komunikacie.

Dodał, że wcišż pracujš "zespoły techniczne", które porzšdkujš m.in. tereny obok linii kolejowych i peronów. Wykonywany jest też przeglšd sieci i sprawdzanie urzšdzeń. Jak podkreœlono w komunikacie, działania te nie majš jednak wpływu na ruch pocišgów.

Siemieniec zaznaczył, że na terenie Pomorza wcišż z opóŸnieniem dojeżdżajš do celu pocišgi dalekobieżne, które były zatrzymane przez trudne warunki atmosferyczne. Podkreœlił, że w zwišzku z utrudnieniami, na stacjach i przystankach "wzmocniono informacje dla pasażerów".

 

Silne burze nad Polskš spowodowały utrudnienia w ruchu pocišgów na Dolnym Œlšsku, OpolszczyŸnie, Pomorzu i Kujawach. To efekt powalonych drzew i uszkodzeń sieci trakcyjnej. Jak informujš PKP PLK nikt nie został poszkodowany.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL