Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Atom za własne, ale etapami

123RF
Warta miliardy złotych elektrownia ma być finansowana przez nasze firmy – twierdzi minister energii. – To nierealne – odpowiadajš eksperci.

– W mojej ocenie jesteœmy w stanie zbudować elektrownię ze œrodków naszych spółek, budujšc i finansujšc jš na bieżšco. Chciałbym, by pierwszy blok wielkoœci 1200–1500 MW zaczšł powstawać jak najszybciej. Mam nadzieję, że obejrzę jeszcze całš elektrownię – mówi „Rzeczpospolitej" Krzysztof Tchórzewski. Słowa ministra o możliwoœci samodzielnego finansowania największej inwestycji po przemianach ustrojowych po raz pierwszy padły w poniedziałkowy wieczór w TVP.

Pierwszy blok „szybko"

Tchórzewski pytany przez nas o model finansowania stwierdził, że nadal jest poszukiwany ten najbardziej optymalny. Resort odrzuca jednak mechanizm kontraktów różnicowych (polega na dopłacaniu przez wiele lat różnicy do ceny rynkowej energii) i dšży do stworzenia konstrukcji, która nie będzie musiała przechodzić przez proces notyfikacji w Komisji Europejskiej. – W resorcie mamy dobrze rozpoznany rynek, jeœli chodzi o dostępne technologie. Wybór tej konkretnej będzie sprawš wtórnš wobec warunków finansowych – mówi szef ME.

Wczeœniej minister wskazywał na koszt rzędu 24 mld zł za 1,2 GW. To kwota realna, ale też zbieżna z przedstawianymi dotšd szacunkami 40–60 mld zł za ok. 3 GW. Jednak na korytarzach Ministerstwa Energii słychać także o kwocie rzędu 80 mld zł i możliwej umowie offsetowej z dostawcš technologii. Pisaliœmy o tym lipcu. Zapytany, czy właœnie taka konstrukcja brana jest pod uwagę Tchórzewski odpowiada: – Nie tylko. Zależy nam, by zyskiwały przede wszystkim nasze firmy.

Minister nie chciał też sprecyzować, w jakiej perspektywie sprawš atomu zajmie się rzšd. Z naszych informacji wynika, że może to być jesień, co zbiegałoby się z prezentacjš założeń do polityki energetycznej kraju. – Na razie pracujemy nad tym, by była zgoda społeczna na tak kosztownš inwestycję i by projekt, co do którego już jest „zielone œwiatło" na poziomie Ministerstwa Energii, uzyskał akceptację wszystkich ministrów w rzšdzie. Trochę do tego momentu brakuje – tłumaczy Tchórzewski. – Decyzja polityczna dotyczšca atomu jest. Ale w samym rzšdzie przeciwnikiem idei jest minister œrodowiska Jan Szyszko – mówi osoba zbliżona do ME.

Miks będzie jesieniš

Herbert L. Gabryœ z Krajowej Izby Gospodarczej wypowiedzi ministra o atomie odbiera jako zapowiedŸ jednego z możliwych scenariuszy na póŸniej. Przyznaje jednak, że wszystkie warianty struktury wytwarzania, jakie rzšd zamierza przedstawić jesieniš, zawierajš energetykę nuklearnš. – Najwczeœniejszš datš jej pojawienia się w systemie będš nie lata 30, lecz 40. W każdym ze scenariuszy atom jest brany pod uwagę w wymiarze przynajmniej 3 tys. MW – twierdzi Gabryœ.

Zdaniem eksperta KIG energetyka nie ma tyle gotówki, by udŸwignšć tę inwestycję bez zwiększenia cen energii elektrycznej. – Na to nie stać ani gospodarki, ani odbiorcy indywidualnego. Zwłaszcza że sš dużo ważniejsze problemy, takie jak przystosowanie floty do nowych norm œrodowiskowych czy dokończenie budowy gigabloków – argumentuje.

– Blok jšdrowy o mocy 1 GW to koszt rzędu 16–20 mld zł, czyli 60–80 proc. obecnej kapitalizacji PGE – największego udziałowca w spółce celowej – argumentuje z kolei Tomasz Szczurowski z AT Kearney.

Ekspert przyznaje jednak, że za kilka lat wskutek wyłšczania przestarzałych mocy spółkom energetycznym może być łatwiej o kredyt. Bo bez kontraktu różnicowego cena pójdzie w górę. Dziœ jednak kluczem do sukcesu jest odpowiedni model finansowy.

Jednym z rozwišzań może być zaangażowanie w projekt generalnego wykonawcy. Wtedy będzie on dšżył (jak operator) do szybkiego zakończenia inwestycji. – Warto też uwzględnić jak największš liczbę polskich firm energochłonnych, takich jak KGHM, który już jest w projekcie atomowym (ma 10 proc. udziałów w spółce celowej PGE EJ1) – tłumaczy Szczurowski. Podaje przykład bloku Pyhäjoki, budowanego w Finlandii dla 67 firm przemysłowych przez Rosatom (właœciciel 34 proc.). Pršd z niego popłynie w 2024 r. i ma kosztować po 50 euro/MWh.

U nas takim wykonawcš pod klucz – z powodów politycznych – raczej nie mógłby być rosyjski koncern. Z kolei w przypadku francuskiej Arevy – wykonawcy kontraktu w fińskim Olkiluoto – mogš być zastrzeżenia ze względu na znaczšce, bo dziewięcioletnie opóŸnienie inwestycji. Jej oddanie do użytku przewidziano na 2018 r. – Zadania generalnego wykonawstwa elektrowni jšdrowej mogłyby się podjšć majšce doœwiadczenie w tym temacie firmy, takie jak Westinghouse i GE, a także koreański KEPCO. Chińczycy choć na razie nie sš zbyt wiarygodnymi partnerami dla Polski, bo nie majš doœwiadczenia bycia wykonawcš pod klucz, to budujš u siebie reaktory jšdrowe i mogš być brani pod uwagę w perspektywie kolejnych lat, o ile ich inwestycje będš się mieœcić w czasie i budżecie – zauważa ekspert AT Kearney.

Opinia

Zdzisław Gawlik | poseł PO, były wiceprezes spółki atomowej PGE

Jestem zaskoczony tezš ministra. Zaangażowanie partnerów zagranicznych do budowy elektrowni atomowej byłoby z korzyœciš dla tej inwestycji i gospodarki. Kolejna para oczu pilnowałaby efektywnego wydawania pieniędzy. Jeœli blok jšdrowy będzie budowany przez państwo i dla państwa, nie będzie to ani tanie, ani szybkie. Polsce jest potrzebna decyzja na tak dla atomu. Częœć prac została już wykonana. Mamy zgodę KE na tryb wyboru dostawców i dokonaliœmy ich preselekcji. Bruksela wyraziła zgodę na kontrakty różnicowe w Wielkiej Brytanii. Nie rozumiem, dlaczego nie idziemy przetartš œcieżkš. Obawiam się, że bez kontraktu różnicowego czy gwarancji państwa nie znajdzie się partner potrzebny do projektu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL