Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Energetyka: Jesteśmy skazani na import pršdu

Fotorzepa, Marta Bogacz
W pierwszym półroczu więcej energii wpłynęło do Polski, niż wypłynęło z kraju. Ten trend się pogłębia.

W pierwszych szeœciu miesišcach roku niemal połowę importowanych w celach handlowych 3,3 TWh energii elektrycznej (ok. 4 proc. zużycia) kupiliœmy w Szwecji. Kolejne 25 proc. zapewniła Litwa, która własnych mocy ma niewiele, ale jest połšczona ze wszystkimi sšsiadami, w tym Skandynawami. Niemal 19 proc. sprowadziliœmy z Ukrainy, choć akurat z tym państwem stałego łšcznika nie mamy.

W tym roku nie było tygodnia bez „obcego" pršdu w naszym systemie energetycznym. Wbrew temu, co dla PAP powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, pršd z zagranicy cišgnęliœmy nawet w ubiegły wtorek, kiedy padł rekord zapotrzebowania na moc w szczycie letnim (ponad 23,2 GW). Saldo wymiany z zagranicš wyniosło 625 MW.

Zimowy wyjštek

– Przez najbliższe lata Polska nie zdoła powrócić na pozycję eksportera netto energii, a iloœć napływajšcego do nas pršdu będzie rosła z roku na rok – przewiduje Aleksander Œniegocki, analityk WiseEuropa. Dynamiczny rozwój zielonych elektrowni za naszš zachodniš granicš sprawia, że œrednie ceny hurtowe sš tam znacznie niższe niż u nas.

Wyjštkiem sš takie sytuacje jak na poczštku roku, kiedy mroŸna zima i problemy francuskich elektrowni atomowych podniosły ceny w wielu europejskich krajach. W efekcie w pierwszym półroczu polskie spółki eksportowały 2,6 TWh pršdu, dziesięć razy więcej niż w tym okresie w 2016. Jak wskazuje PGE w sprawozdaniu za I kwartał, cena u nas była o 24 zł/MWh niższa od œredniej w Niemczech i o 28 zł/MWh niż w Czechach. Przewagę utrzymały jednak Szwecja (œrednio 13 zł/MWh taniej) i Litwa, gdzie za pršd płacono œrednio o 4 zł/MWh mniej.

Przejœciowe odwrócenie sytuacji handlowej może nastšpić na poczštku przyszłej dekady z uwagi na wyłšczanie w Niemczech siłowni jšdrowych, o ile nie uruchomiš stojšcych dziœ bezużytecznie „gazówek". – W obliczu spadajšcej konkurencyjnoœci węgla (prognozowany jest wzrost cen uprawnień do emisji) pod koniec lat 20. wróci przewaga importu – twierdzi Œniegocki.

Taniej dla odbiorców

Korzyœci z napływajšcej do kraju tańszej energii odczułyby gospodarstwa i firmy. Mosty energetyczne sš też zabezpieczeniem na wypadek niedoborów u nas, co widać po uruchomieniu połšczenia z Litwš i udrożnieniu przepływów handlowych z Niemcami.

– Im szersza techniczna zdolnoœć wymiany z zagranicš, tym lepiej dla gospodarki. Ważne, by wykorzystać infrastrukturę do zarabiania – uważa Herbert L. Gabryœ z Krajowej Izby Gospodarczej. – Przejawem braku kompetencji jest dšżenie do samowystarczalnoœci czy straszenie zwiększeniem importu – dodaje.

– To kwestia braku pełnego zaufania do tego, że Niemcy oraz pozostali partnerzy w pełni wdrożš ustalenia w chwili kryzysu, gdy mocy zabraknie po obu stronach granicy – zwraca jednak uwagę Œniegocki. – Nie sš to obawy bezzasadne, bo nasi sšsiedzi już opóŸniali wdrażanie mechanizmów ograniczajšcych nieplanowane przepływy. Powinniœmy jednak raczej zabiegać o sprawniejsze egzekwowanie ustaleń na szczeblu unijnym, zamiast rezygnować z tworzenia wspólnych rezerw – zauważa Œniegocki.

Opinia

Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii

Polska ma teoretycznš szansę powrotu do pozycji eksportera energii po 2020 r. – hurtowe ceny w Niemczech mogš wtedy wzrosnšć, ze względu na wyłšczenia elektrowni atomowych. Czy tak się stanie, zależy od wielu czynników. Eksport podnosi hurtowe ceny w kraju, a import je obniża, co jest ważne dla przemysłu. Powinno nam zależeć na nowoczesnej, innowacyjnej polskiej energetyce podšżajšcej za megatrendami. Potrzebne jest ułożenie relacji z sšsiadami, byœmy mogli importować pršd, kiedy go potrzebujemy, a eksportować, kiedy potrzebujš sšsiedzi – może to tylko pomóc.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL