Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Złożono cztery pozwy. Dwa Tauron już ma

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski
Przeciwko Tauronowi sypiš się kolejne pozwy farm wiatrowych, którym kiedyœ spółka zależna koncernu wypowiedziała umowy na energię i certyfikaty.

Kontrolowany przez rzšd koncern dostał już żšdania odszkodowania od dwóch firm zależnych polsko-amerykańskiego konsorcjum Invenergy-Enerco. Chodzi o Dobiesław Wind Invest i Gorzyca Wind Invest. Łšczna kwota ich roszczeń wynikajšcych z narosłych do tej pory nieregulowanych należnoœci opiewa na 74,4 mln zł wraz z odsetkami. Obie firmy żšdajš jednak także uznania odpowiedzialnoœci Tauronu za przyszłe szkody szacowane w sumie na blisko 720 mln zł.

– Nasi pełnomocnicy przygotowujš pisma procesowe wskazujšce na bezzasadnoœć roszczeń w obu przypadkach – mówi Daniel Iwan z biura komunikacji Tauronu. Nie chce ujawniać szczegółów stanowisk prawników.

Prawdopodobnie w najbliższych dniach do Tauronu napłynš dwa kolejne, już wysłane pisma od Pękanino Wind Invest (wartoœć sporu prawie 28,5 mln zł) i Nowy Jarosław Wind Invest (27 mln zł). Na poczštku lipca Amerykanie poinformowali o zamiarze pozwania polskiej grupy przez swoje firmy zależne. Szacowali przy tym, że łšczne odszkodowanie, którego będš dochodzić, przekracza 1,2 mld zł (ok. 325 mln dol).

Podstawš ma być niezgodne z prawem – według Invenergy – wypowiedzenie przez spółkę Tauronu, czyli Polskš Energię – Pierwszš Kompanię Handlowš, umów długoterminowych na energię i zielone certyfikaty.

Sprawa odbiła się głoœnym echem w całej branży. Był to pierwszy przypadek wypowiedzenia umów zawartych dobrowolnie (potem swoje kompleksowo wypowiadała Enea i w pojedynczych przypadkach także Energa). Co więcej PE – PKH próbowała ogłosić upadłoœć, co zostało odebrane jako próba uniknięcia odpowiedzialnoœci. Pozwy przeciw Tauronowi majš zastępować te wczeœniejsze wobec PKH.

Jak wskazujš nasi rozmówcy z branży odnawialnych Ÿródeł, owe długoterminowe umowy poczštkowo były korzystne dla spółek należšcych do koncernów kontrolowanych przez państwo. Ustalone w nich na wiele lat ceny były niższe od ówczesnych rynkowych. Sytuacja zaczęła odwracać się ok. 2012 r., kiedy rosnšca wskutek dużego współspalania nadpodaż na rynku zielonych certyfikatów zaczęła coraz mocniej zbijać ceny.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL