Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

#RZECZoBIZNESIE: Anna Ogniewska: Rynek mocy zabetonuje system oparty na węglu

tv.rp.pl
Scentralizowany system oparty na dużych blokach energetycznych, rodem z PRLu, to przestarzały model – mówi Anna Ogniewska z Greenpeace, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Temat rynku mocy i finansowania dużych inwestycji energetycznych jest cišgle aktualny.

- Pytanie, czy warto inwestować w duże bloki energetyczne. Trzeba zastanowić się nad strategiš energetycznš Polski i politykš bezpieczeństwa energetycznego. Wielu ekspertów mówi, że scentralizowany system oparty na dużych blokach energetycznych, rodem z PRLu, to przestarzały model. W tej chwili cały œwiat zmierza w kierunku zupełnie innych rozwišzań – mówił Ogniewska.

Zaznaczyła, że powinniœmy też iœć w kierunku rozproszonych Ÿródeł energii, a nie patrzeć na to jakš mamy w tej chwili infrastrukturę i jak zabetonować obecny system, który tylko wspiera interesy czterech największych koncernów energetycznych. - Próbujemy utrzymywać sektor oparty na przestarzałym węglu – oceniła.

Ogniewska stwierdziła, że Polska potrzebuje inwestycji w energetykę i bezpieczeństwo energetyczne. - Aktualna ustawa o rynku mocy zabetonuje obecny system oparty na węglu – mówiła.

Goœć zauważyła, że duże firmy coraz więcej inwestujš, również w Polsce, w odnawialne Ÿródła energii, które będš zasilały ich własnš produkcję. - Dzięki temu mogš się do pewnego stopnia uniezależnić od zewnętrznych dostawców – tłumaczyła.

- Nie wiem, czy energia będzie tania, jeœli Polacy do rynku mocy będš musieli dopłacić 26,9 mld zł netto. To sš najbardziej konserwatywne wyliczenia oparte na ocenia skutków regulacji. Z tego 7 mld zapłacš gospodarstwa domowe, 15 mld zł zapłacš małe i œrednie firmy. Te firmy będš coraz bardziej tracić poprzez wprowadzenie rynku mocy w Polsce - zaznaczyła Ogniewska.

Przypomniała, że Komisja Europejska zaproponowała, iż dotacje do energetyki węglowej będš mogły być przyznawane tylko dla Ÿródeł, które emitujš poniżej 550 g CO2/kWh.

- Polski sektor energetyczny emituje ponad 800 g CO2/kWh, więc może być problem – oceniła.

- Jeżeli te pakiety wejdš w życie, może się okazać, że cały rynek mocy nie będzie mógł zafunkcjonować. Za kilka lat może być tak, że obywatele będš musieli płacić dodatkowo za rozwišzanie kontraktów mocowych – prognozowała.

Podkreœliła, że jeœli chcielibyœmy mieć taniš energię, to nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której Polacy coraz więcej płacš na węgiel.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL