Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Atom: Technologia w zamian za offset

Bloomberg
Jednym z warunków w przetargu na dostawę technologii do budowy polskiej elektrowni atomowej może być umowa offsetowa – dowiedzieliœmy się w Ÿródłach zbliżonych do Ministerstwa Energii.
Kolejne kraje zainteresowane udziałem w tym gigantycznym projekcie infrastrukturalnym sš sondowane przez resort pod kštem ewentualnej wartoœci takiej umowy. Jak ustaliliœmy, najwięcej sš skłonni zaoferować Chińczycy, którzy w ramach umowy offsetowej mogliby przetransferować do Polski pienišdze na inwestycje zwišzane z fotowoltaikš (nie chodzi przy tym tylko o rozwijanie projektów farm słonecznych, ale też o potencjalnš budowę fabrykę paneli), elektroenergetykš (np. inteligentnymi sieciami) czy budowš domów. O możliwoœciach w tym zakresie miał rozmawiać wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Państwie Œrodka. Sam resort poinformował jedynie o podpisaniu porozumienia o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jšdrowej – podobne mamy już z Japoniš i Koreš Południowš. Z kolei „Puls Biznesu" napisał o tym, że zamiast dwóch dużych bloków mogš powstać trzy mniejsze sfinansowane z pieniędzy polskich firm.
– Technologię faktycznie chcemy kupić, ale jednym z warunków jest jak największa umowa offsetowa – twierdzi Ÿródło zbliżone do Ministerstwa Energii. W odpowiedzi na nasze pytanie dotyczšce takiego możliwego warunku w przetargu resort odpowiedział, że trwajš prace nad założeniami dotyczšcymi wyboru dostawcy technologii dla elektrowni jšdrowej w Polsce. – W takim przetargu na dostawę technologii Ministerstwo Energii oczekuje, że udział polskiego przemysłu, przy budowie elektrowni jšdrowej w naszym kraju, będzie na możliwie wysokim poziomie – podkreœlajš osoby z ME. Jednak eksperci bezpoœrednio zaangażowani w rozwój polsko-chińskich stosunków gospodarczych nie wierzš w to, by technologię atomowš Polska zdecydowała się kupić właœnie w Pekinie. – To byłby trudny do sfinalizowania temat. Jest opór w polskim rzšdzie i jeœli będziemy kupować technologię jšdrowš w zakresie wytwarzania energii, to raczej od państwa, z którym wišże nas sojusz – mówi jeden z rozmówców, wskazujšc na NATO. Z kolei Ÿródło zwišzane z chińskim bankiem zauważa, że przedstawiciele Państwa Œrodka choć dšżš do ekspansji swoich technologii, to jednak umiejš też twardo się targować. – Jeœli umowa offsetowa wchodziłaby w grę, to raczej na warunkach nie lepszych niż oferujš inni gracze – zaznacza. Budowš polskich elektrowni jšdrowych zainteresowanych jest pięć firm: Westinghouse, amerykańsko-japońska GE Hitachi, kanadyjski SNC – Lavalin Nuclear, Arevy i EDF oraz koreański KEPCO.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL