Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

LNG podbija świat

PAP/Jerzy Muszyński
Rynek gazu skroplonego roœnie dużo szybciej aniżeli gazu rurocišgowego. To właœnie LNG będzie paliwem „okresu przejœciowego" na œwiecie.

Międzynarodowa Asocjacja Gazowa Cedigaz opublikowała prognozę rozwoju rynku gazu do 2035 r czyli do momentu, kiedy eksperci spodziewajš się, że w œwiatowš energetykę zdominujš odnawialne Ÿródła.

W tym przejœciowym okresie to właœnie gaz będzie na œwiecie paliwem nr jeden. Liderami wzrostu popytu na ten surowiec będš Chiny i Bliski Wschód (Arabia Saudyjska) z udziałem w rynku odpowiednio 28 proc. i 24 proc. Szybko zwiększy się też zapotrzebowanie na gaz w Indiach, Iranie i USA.

W raporcie Cedigaz szczególnie podkreœla się szybki wzrost rynku LNG. To gaz skroplony, a nie rurocišgowy będzie dominował na rynku. Udział LNG w œwiatowym handlu zwiększy się w okresie od 2015 do 2035 r z 44 proc. do 55 proc.. Rocznie popyt będzie wzrastał o œrednio 3,7 proc. osišgajšc 699 mld m3 rocznie (po regazyfikacji). Aż 70 proc. gazu skroplonego kupiš kraje Azji.

Co istotne autorzy raportu ostrzegajš, że opóŸnienia w inwestowaniu w nowe terminale LNG może doprowadzić do deficytu na tym rynku już za pięć lat.

Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w 2022 r łšczna moc terminali LNG na œwiecie wyniesie 650 mld m3 podczas kiedy w minionym roku było to 452 mld m3. Moce przerobowe Najszybciej inwestujš w LNG Amerykanie. Za pięć lat wyprzedzš obecnego lidera rynku gazu skroplonego. Moc amerykańskich zakładów skraplania sięgnie 106,7 mld m3; w Katarze będzie to 104,9 mld m3.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL