Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Uran z morza – niewyczerpalne źródło energii

Fotolia.com
Oceany zawierajš ponad 4 miliardy ton uranu. To doœć, by zaspokoić potrzeby energetyczne œwiata. Pod warunkiem, że uzyskanie uranu ze słonej wody będzie opłacalne.

- Mimo niskiego stężenia uranu w wodzie morskiej, laboratoriom w USA i w Japonii udało się opracować i sprawdzić w warunkach naturalnych w Oceanie Spokojnym technologię, umożliwiajšcš uzyskiwanie uranu przy kosztach zaledwie około dwukrotnie większych od obecnie uważanych za górnš granice opłacalnoœci wydobycia uranu za złóż naziemnych - informuje profesor Andrzej Strupczewski międzynarodowy ekspert energetyki jšdrowej w artykule w najnowszym numerze dwumiesięczniku Energetyka.

Pojęcie „Energia odnawialna" oznacza, że energia, którš ludzie uzyskujš ze Ÿródeł naturalnych zostaje odtworzona wskutek procesów zachodzšcych w przyrodzie. Obecnie, zdaniem profesora, uran jako paliwo jšdrowe spełnia wymagania tej definicji.

„Taki wzrost kosztów uranu jest niewielki w stosunku do kosztu całkowitego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jšdrowych. Łšczna iloœć uranu w wodzie morskiej wynosi 4 miliardy ton, tzn. jest kilkaset razy większa od iloœci w złożach dotychczas rozpoznanych i szacowanych na lšdzie. Ponadto udowodniono, że w razie obniżenia stężenia uranu w oceanie będzie ono uzupełnione przez wymywanie uranu do wody ze skał zawierajšcych 100 000 miliardów tonu uranu.

Dotychczas, wg ocen ekspertów zatwierdzonych przez Parlament Europejski, uran ze znanych złóż lšdowych miał przy obecnej technologii z reaktorami termicznymi wystarczyć na 240 lat, a po wprowadzeniu prędkich reaktorów powielajšcych na tysišce lat.

Obecne osišgnięcia techniczne laboratoriów w USA i Japonii pokazały, że uran jest niewyczerpalnym Ÿródłem energii, a państwa, które nie majš własnych złóż uranowych, mogš budować elektrownie jšdrowe z pełnš ufnoœciš, że uranu przez miliony lat nie zabraknie.

- Zapewnia to energetyce jšdrowej miejsce w energetyce wyższe niż majš tzw. odnawialne Ÿródła energii, bo nie tylko jest ona Ÿródłem energii, którego nigdy nie zabraknie, ale jednoczeœnie pozwala na regulowanie dostaw energii i zapewnienie ich zawsze gdy będš potrzebne, czego z natury nie może zapewnić wiatr - uważa polski ekspert.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL