Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Upał znów wyłšczy pršd

Bloomberg
Już w drugiej połowie lipca grożš Polsce takie braki energii jak w lecie 2015 roku.

Już za miesišc Polska może mieć problem z zapewnieniem wystarczajšcej rezerwy mocy w systemie elektroenergetycznym – ostrzega European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E). Europejskie zrzeszenie narodowych operatorów tych systemów oceniło w raporcie „Summer Outlook 2017" sytuację energetyki u progu lata w różnych krajach Europy.

Jego zdaniem w Polsce trudnoœci podobne do tych z sierpnia 2015 r. mogš wystšpić przy przedłużajšcym się okresie ekstremalnie wysokich temperatur i spowodowanej przez nie suszy. Jeœli zapanujš takie warunki, to w lipcu i sierpniu w godzinach szczytu (13–14) Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) nie będš miały takiej nadwyżki mocy, by pokryć krajowe zapotrzebowanie. Najgorzej, jak wskazuje ENTSO-E, może być w drugiej połowie lipca, gdy popyt na energię może przekroczyć możliwoœci wytwarzania jej w kraju i importu. Polsce grożš wyłšczenia pršdu – przede wszystkim dużym odbiorcom przemysłowym.

Beata Jarosz, rzeczniczka PSE, które należš do ENTSO-E, uspokaja, że raport jest raczej sygnałem możliwych problemów niż ich gotowym scenariuszem. Eksperci optymistami jednak nie sš.

– Pomarańczowa lampka zapala się nie pierwszy raz. W Polsce mamy problemy szczególnie latem – mówi Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes organizacji pozarzšdowej Forum Energii.

Głównym „winowajcš" sš pracujšce pełnš mocš klimatyzatory, coraz chętniej używane w upalne dni. W efekcie co roku latem bite sš rekordy zapotrzebowania na pršd w szczycie (kiedyœ wyższe było zimš). Problemy może pogłębić zmniejszona moc w elektrowniach cieplnych, chłodzonych wodš z wysychajšcych rzek.

– Fale upałów były przyczynš problemów z blokami termicznymi zarówno we Francji w 2006 r., jak i w Polsce w sierpniu 2015 r. – przypomina Jan Ršczka, ekspert pozarzšdowej organizacji Regulatory Assistance Project. Uważa, że system energetyczny powinien być bardziej elastyczny. – W przypadku Polski nic się nie zmienia w podejœciu do energetyki węglowej – zauważa Ršczka.

ENTSO-E też wytyka zaniechania w polskiej polityce energetycznej. Wskazuje, że w godzinach letniego szczytu mogłaby pomóc energia z paneli słonecznych, ale udział fotowoltaiki w polskim miksie energetycznym, czyli w Ÿródłach energii, jest niemal niezauważalny. Ministerstwo Energii zapewnia, że fotowoltaika znajdzie się w strategii dotyczšcej miksu, którš resort przedstawi w tym roku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL