Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

#RZECZoBIZNESIE: Piotr Kasprzak: Ceny gazu w Polsce mogš wzrosnšć

tv.rp.pl
„Kuchenkowicze" majš bardzo niskš œwiadomoœci możliwoœci zmiany sprzedawcy gazu i korzyœci z tego płynšcych – mówi Piotr Kasprzak, prezes firmy Hermes Energy Group, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć wyjaœnił, że Hermes Energy Group jest polskš spółkš, która działa na rynku gazu ziemnego. - Obecnie obsługujemy kilka tysięcy odbiorców przemysłowych oraz kilka tysięcy odbiorców domowych – mówił Kasprzak.

Przyznał, że trudno być numerem 1 na rynku, gdzie mamy gracza zasiedziałego. - Jesteœmy numerem 1 wœród graczy niezależnych. Natomiast rynek jest zdominowany przez PGNiG. My jesteœmy na 2 pozycji – stwierdził.

Kasprzak zaznaczył, że Polska jest bezpieczna jeżeli chodzi o dostawy gazu ziemnego. - Gazprom dostarcza 70 proc. rocznego zapotrzebowania, mamy kilka mld własnego wydobycia, moce przesyłowe na granicy z Niemcami i Czechami, mamy terminal LNG. ródeł i kierunków dostaw jest bardzo dużo. Od kryzysów z 2006 i 2009 r. wiele się zmieniło – ocenił.

Przypomniał, że z liberalizacjš rynku gazu ziemnego w Polsce mamy do czynienia od 2014 r. - Rynek gazu to ok. 16 mld m3 zużywanych co roku. Mamy ok. 7 mln użytkowników gazu ziemnego w Polsce. Ponad 6,5 mln to odbiorcy domowi z których większoœć używa gazu do gotowania. Sš to tzw. „kuchenkowicze". W tej grupie odbiorców mamy do czynienia z bardzo niskš œwiadomoœci możliwoœci zmiany sprzedawcy i korzyœci z tego płynšcych - mówił Kasprzak.

- Odbiorców przemysłowych mamy w Polsce kilkaset tysięcy. Oni wszyscy korzystajš z dobrodziejstwa liberalizacji – dodał.

Kasprzak zaznaczył, że 2-3 lata temu głównym i decydujšcym czynnikiem zmiany sprzedawcy była cena. - Klient musiał zobaczyć oszczędnoœci – mówił.

- Teraz klient poza cenš może decydować o momencie zakupu gazu, ma elastyczne formy płatnoœci i indywidualnš opiekę – dodał.

Przyznał, że odbiorcy przemysłowi sš zadowoleni ze zmiany. - Nie wracajš do grupy PGNiG, mimo wielu zachęt. Zostajš przy podmiotach niezależnych i sprawiajš, że ten rynek jest wysoce konkurencyjny – stwierdził.

Goœć tłumaczył, że Hermes kupuje gaz przede wszystkim na Towarowej Giełdzie Energii. - Importujemy również z rynków zachodnich, głównie Niemiec – mówił.

Kasprzak prognozował, że ceny gazu powinny spadać w skali makroekonomicznej. - Jeżeli wszyscy będš walczyć o rynek europejski, to ceny gazu powinny spadać – mówił.

- W przypadku cen w Polsce trzeba pamiętać, że od 1 paŸdziernika wszyscy odbiorcy (poza „kuchenkowiczami) przestajš być objęci regulacjš, więc największy podmiot może podnieœć ceny. Po drugie wchodzi regulacja w zakresie obowišzku magazynowania gazu ziemnego pochodzšcego z importu, która może się przełożyć na ceny. Jest to trudny moment dla polskiego rynku gazu ziemnego i trochę krok w tył. Ustawa magazynowa w pewnym stopniu daje wsparcie dla PGNiG – dodał.

Goœć zaznaczył, że jest bardzo dużo grup handlujšcych gazem w Polsce, więc nie będzie problemu, żeby ten rynek pozostał konkurencyjny. - Ceny jednak dla odbiorców w Polsce mogš wzrosnšć – prognozował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL