Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Przedsiębiorcy zarobiš na obniżce zużycia pršdu

123RF
Tego lata nie będzie problemów z dostawš energii – zapewnia operator systemu. Ale już tworzy narzędzie, które ma chronić nas przed blackoutem.

Tego lata po raz pierwszy Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapłacš firmom za gotowoœć do zmniejszenia zapotrzebowania za moc (tzw. DSR). To narzędzie interwencyjne ma wspomóc operatora w razie niedoborów w systemie energetycznym.

Celem jest uniknięcie wprowadzenia administracyjnych ograniczeń poprzez stopnie zasilania, z czym mieliœmy do czynienia w sierpniu 2015 r. – Tego lata nie doœwiadczymy tego typu sytuacji, o ile nie będziemy mieli do czynienia z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, np. z długotrwałš suszš – zastrzega Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE.

Pięć ofert na 360 MW

Mimo braku zagrożenia operator chce zaczšć rozwijać mechanizm DSR już teraz, by przygotować się na przyszłoœć.

To właœnie jego niewykorzystanie było najmocniej krytykowane przed dwoma laty przez przemysł. Operator ratował wtedy sytuację m.in. importem energii od sšsiadów. Import prawdopodobnie w miarę potrzeb będzie uruchomiony także w tym roku. Do dyspozycji jest też 830 MW mocy w tzw. interwencyjnej rezerwie zimnej, problemem jest jednak długi czas ich rozruchu.

W razie interwencyjnego DSR operator w przeddzień do godz. 19 ogłosi potrzebę zmniejszenia zapotrzebowania na konkretnš iloœć mocy. Będzie dwie godziny oczekiwał na oferty.

Rozstrzygnięcie przetargu na interwencyjne programy DSR: tzw. gwarantowany, gdzie operator płaci za redukcję i gotowoœć do niej, oraz bieżšcy z płatnoœciš tylko za rzeczywiste ograniczenie, planowane jest w pierwszym tygodniu czerwca. Do 3 lipca planowane jest podpisanie umów na œwiadczenie usług redukcji zapotrzebowania.

Do programu bieżšcego zgłosiło się pięć podmiotów deklarujšcych łšcznie możliwoœć zmniejszenia poboru o 361 MW (PSE chciało zakontraktować nawet 500 MW). – Teoretycznie potencjał tego narzędzia jest znacznie większy. Bo jeœli zapłaci się stosunkowo dużo, to większoœć odbiorców ograniczy pobór – tłumaczy Tomasz Sikorski. – Ale racjonalny ekonomicznie potencjał szacujemy na 10–20 proc. krajowego zużycia – ocenia wiceprezes PSE.

W razie przyjęcia wszystkich złożonych ofert płatnoœci za gotowoœć będš kosztować PSE ok. 32 mln zł rocznie. Faktyczna redukcja, gdyby do niej doszło, może być znaczšco droższa (maksymalnie PSE może zapłacić 13,777 tys. zł/MWh).

Taniej dla gospodarki

– Redukcja na żšdanie będzie tańsza dla gospodarki niż koszt niedostarczenia energii dla przemysłu i społeczeństwa – mówi Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii (FE). – W niektórych krajach i sytuacjach ten koszt jest wyceniany nawet na 60 tys. zł/MWh. PSE okreœla go na prawie 100 razy więcej niż koszt energii na giełdzie.

Eksperci uważajš, że w pierwszej kolejnoœci przetargi PSE przycišgnš przemysł energochłonny. – Potrzeba czasu i konsekwencji, by mechanizm DSR upowszechnił się wœród odbiorców przemysłowych. Zwłaszcza że ich model biznesowy polega na produkcji towarów i usług, a co za tym idzie, konsumpcji energii, a nie redukcji poboru energii – mówi prezes FE. Jej zdaniem rozwój tych usług jest zależny od stabilnych regulacji, a mechanizm redukcji popytu powinien się pojawić w tzw. rynku bilansujšcym i rynku mocy. Po jego upowszechnieniu koszty redukcji spadnš.

Na kolejnych etapach kluczowš rolę mogš pełnić tzw. agregatorzy, czyli firmy zbierajšce potencjał redukcyjny mniejszych podmiotów. Dziœ to Enspirion z grupy Energa, PGE Energy Pool czy Virtual Power Plant (VPP).

Zdaniem Grzegorza Nowaczewskiego, prezesa VPP, zainteresowanie instytucji komercyjnych programem interwencyjnej obniżki wzroœnie, kiedy dostanš gwarancję, że przy ewentualnym wprowadzeniu stopni zasilania ich pobór nie zostanie administracyjnie ograniczony. – To właœnie dołożenie małej cegiełki do większej puli w ramach solidarnoœci będzie argumentem przeważajšcym, a nie dodatkowy dochód za redukcję – uważa Nowaczewski.

Potencjał redukcyjny polskiego przemysłu i odbiorców komercyjnych, np. biurowców, obiektów sportowych i galerii handlowych, to 1,5 GW. Większy byłby osišgalny po przebudowie układów zasilania. Z kolei wykorzystanie gospodarstw domowych do sterowania popytem będzie możliwe po upowszechnieniu aut elektrycznych z bateriami pozwalajšcymi zarówno na pobór energii, jak i oddanie jej do sieci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL