Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

PGE nie podniesie cen klientom EDF

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Spółka PGE, która w pištek zawarła warunkowš umowę na zakup od francuskiego EDF oœmiu elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, nie przewiduje zmian cen dla dotychczasowych klientów. Dzięki tej transakcji PGE będzie kontrolowała 45 proc. polskiej energetyki.

"Na dzień dzisiejszy nie zakładamy, ani przewidujemy żadnych ruchów cenowych" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski w pištek na konferencji prasowej. Przypomniał, że ceny ciepła sš w Polsce regulowane i taryfowane, więc w ich sprawie "dużo do powiedzenia ma prezes Urzędu Regulacji Energetyki".

PGE poinformowała w pištek, że za ponad 4,5 mld zł zawarła warunkowš umowę zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce. Po zakończeniu tej transakcji spółka stanie się największym dostawcš ciepła w polskich aglomeracjach. PGE chce, by transakcja - którš okreœliła jako "strategicznš" - została zakończona do stycznia 2018 r. Przedtem musi jednak uzyskać zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra energii, zgodę na odstšpienie od prawa pierwokupu od Prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Francuski koncern musi zaœ dostać zgodę na transakcję od odpowiednich władz rzšdowych we Francji.

Zdaniem szefa resortu energii Krzysztofa Tchórzewskiego transakcja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski i pewnoœć dostaw do odbiorców końcowych. Tchórzewski podkreœlił, że przejęcie aktywów EDF wpisuje się w strategię spółki i jest korzystne zarówno dla niej, jak i dla całego sektora energetycznego.

"Majštek EDF w Polsce przechodzi w ręce PGE i to powoduje, że PGE kontroluje 45 proc. rynku energetycznego w Polsce i staje się głównym, nadajšcym ton liderem polskiej energetyki" - powiedział Tchórzewski.

Dzięki samodzielnemu przejęciu oœmiu elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łšcznie w pięciu województwach oraz elektrowni Rybnik na Œlšsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, PGE stanie się największym dostawcš ciepła systemowego w największych polskich aglomeracjach. Chodzi o elektrociepłownie w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Zielonej Górze, Zawidawie i Siechnicy.

Zakup aktywów EDF oznacza, że PGE zwiększyło swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100 proc. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększyłoby wolumen produkowanego przez grupę ciepła o ponad 150 proc. Połšczone moce zainstalowane PGE i EDF pozwalajš uzyskać Grupie PGE największy, bo 15-proc. udział w rynku ciepła. Zainstalowane moce elektryczne zwiększš się o 25 proc. i osišgnš poziom 15,95 GWe".

Jak podkreœlił Henryk Baranowski, transakcja z Francuzami zmienia strukturę biznesu spółki, która dotšd produkowała przede wszystkim energię elektrycznš. Tymczasem - jak mówił - rynek ciepła w Polsce ma bardzo dobre perspektywy" i spółka chciałaby ten segment - zgodnie ze swš strategiš - rozwijać.

Baranowski podkreœlił, że rozwój rynku ciepła sieciowego może być lekarstwem na problemy smogu, za który odpowiada transport i sposób ogrzewania domów - w indywidualnych przestarzałych piecach, opalanych paliwem złej jakoœci.

Jak mówił, aktywa EDF trafiš "w dobre ręce". PGE zna się na tym biznesie, umie tym zarzšdzać. Nie będzie żadnego problemu z przejęciem - choć - jak mówił - cały proces integracji będzie trudny. Zapewniał, że zakup był œwiadomš decyzjš i œwiadomym kierunkiem rozwoju spółki. "Dołożyliœmy wielkiej starannoœci, by dokładnie przenalizować kupowane aktywa, okreœlić wszelkie możliwe benefity, synergie z całš grupš, jak i wszelkie ryzyka i czynniki ryzyka, które mogš nas spotkać z przejmowanym majštkiem".

Na pytanie o koszty zwišzane z dostosowaniem przejmowanych elektrociepłowni do wymogów unijnych, w tym tzw. konkluzji BAT (tzw. najlepsze dostępne techniki, okreœlajšce normy zanieczyszczenia powietrza dla energetyki) Baranowski powiedział, że nakłady te "to rzšd kilkuset mln złotych".

"Nie chcę podawać dokładnej kwoty, ale 600-700 mln zł to poziom, którego się spodziewamy" - powiedział prezes PGE.

Pod koniec kwietnia br. przedstawiciele państw członkowskich przegłosowali nowe standardy zaostrzajšce normy emisji dla przemysłu, w tym elektrowni węglowych. Polska i kilka innych państw były temu przeciwne. Według resortu œrodowiska może nas to kosztować 10 mld zł.

11 maja 2017 r. Grupa PGE złożyła indywidualnš ofertę na aktywa EDF w Polsce, wyrażajšc zainteresowanie pełnš kontrolš operacyjnš i pełnš konsolidacjš spółek. 19 maja Grupa podpisała umowę zakupu finalizujšcš trwajšcš kilka miesięcy transakcję.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL