Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Exxon tęskni za Rosjš

Bloomberg
Amerykański gigant paliwowy boi się, że straci kontrakty i licencje w Rosji. Chce od Białego Domu wyłšczenia spod sankcji.

W swoim wystšpieniu do amerykańskiego resortu finansów Exxon prosi, by władze pozwoliły na realizację wielu projektów w Federacji Rosyjskiej wspólnie z Rosnieftem, dowiedział się Wall Street Journal. Exxon podał kilkanaœcie lokalizacji, na których miałby prowadzić poszukiwania, wiercenia i wydobycie. Jest wœród nich i Arktyka i Morze Czarne. Koncern argumentuje, że licencje na prace na Morzu Czarnym niedługo się skończš, co grozi usunięciem Exxon ze złóż przez włoski koncern Eni.

Kluczowš sprawš jest osoba Rexa Tillersona, sekretarza stanu w rzšdzie Donalda Trumpa, a wczeœniej przez lata prezesa Exxon Mobil. Po nominacji Tillerson zapowiedział, że przez dwa lata nie będzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji dotyczšcych Exxonu. Za jego kierownictwa Exxon był największym w Rosji inwestorem zagranicznym ze statusem inwestora strategicznego (w ramach współpracy z Rosnieftem). W styczniu 2011 r. Amerykanie podpisali z Rosnieftem porozumienie o wspólnym wydobyciu ropy z Morza Czarnego. We wrzeœniu 2014 r. pojawili się w rosyjskiej Arktyce – na Morzu Karskim odkryli nowe złoża. W sumie Exxon zaangażował się w 10 projektów w Rosji.

Po wprowadzeniu sankcji w marcu 2014 r. koncern wycofał się z 9 na 10 wspólnych projektów z Rosnieftem. Zabrał z Rosji swoich specjalistów i sprzęt. Postawiło to Rosjan pod œcianš, bo sami nie dysponujš własnymi rozwišzaniami.

W paŸdzierniku 2014 r. prezes Rosnieftu Igor Sieczin wystšpił do Kremla o wydłużenie o 5 lat czasu danego na poszukiwania arktycznych złóż na szelfie Rosji. Zamiast udzielonych licencji na 10 lat, Sieczin chciał 15 lat na prace geologiczno-poszukiwawcze. Jako przyczyny wymienił poza pogodš i „trudnš sytuacjš lodowš", także „brak specjalistycznych œrodków technicznych, które pozwolš wykonać skomplikowane roboty".

Exxon pozostał jedynie na dalekowschodniej wyspie Sachalin, gdzie jest operatorem w projekcie wydobycia ropy i gazu Sachalin-1. W kwietniu tego roku Sieczin zapowiedział, że Rosnieft w tym roku rozpocznie wiercenia na Morzu Czarnym; w przyszłym na Morzu Barentsa, a w 2019 r. – na Morzu Karskim. Wszystko na podstawie porozumienia o partnerstwie z Exxonem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL