Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Przybędzie słupków do aut na pršd

Kolejne firmy ogłaszajš projekty inwestycji w sieci ładowarek do e-samochodów.
materiały prasowe
Gdańska rafineria włšcza się do budowania sieci ładowarek dla samochodów elektrycznych. Zapadły już nawet konkretne decyzje.

– Spółka wytypowała do inwestycji 50 stacji na autostradach i drogach szybkiego ruchu (drogi TEN-T – Transeuropejskiej Sieci Transportowej) – przekazał „Rzeczpospolitej" Krzysztof Kopeć z Lotosu.

Nie ujawnia harmonogramu realizacji inwestycji ani nakładów potrzebnych na ich realizację. Z informacji, do których dotarliœmy, wynika, że na jeden taki punkt ładowania gdańska spółka może wydać do 200 tys. zł. A to oznaczałoby nakłady rzędu przynajmniej 10 mln zł.

Jak wylicza Wojciech Mazurkiewicz, prezes OtoGroup zajmujšcej się realizacjš takich zamówień, za kwotę 200 tys. zł można na stacji postawić jeden słupek o pojemnoœci 50 kWh z różnymi rodzajami wtyczek do ładowania i pokryć koszty przyłšczenia do sieci. – Skala jest jednak zbyt mała. Na jednej stacji powinny być przynajmniej trzy–cztery słupki – ocenia Mazurkiewicz. Większš zasadnoœć widzi też w ich sytuowaniu w aglomeracjach, głównie w Warszawie. W stolicy – ze względu na rosnšcš liczbę e-aut – taki punkt od razu mógłby być komercyjny.

Sam Lotos nie ujawnia na razie modelu biznesowego. Przedstawiciele koncernu pytani o to, czy będš pobierać opłaty za czas ładowania czy za pobrane kWh, zaznaczajš, że dziœ rozważane sš różne scenariusze. W przyszłoœci nie wykluczajš rozszerzenia działalnoœci o wypożyczalnię aut.

Takš usługę ostatnio uruchomiła Energa na terenie Trójmiasta. Jak wynika z naszych informacji, tzw. car sharing rozważa też Polska Grupa Energetyczna.

Prawdopodobnš lokalizacjš, gdzie PGE mogłaby uruchomić wypożyczanie aut na pršd, jest Kraków. Spółka podpisała z wojewodš małopolskim list intencyjny dotyczšcy rozwijania infrastruktury – stanie tam 15 ładowarek.

– Wchodzšc do Krakowa, PGE złamało niepisany pakt o nieagresji terytorialnej, wchodzšc na obszar dystrybucji Tauronu. To œwiadczy o tym, że zaczęła się wojna o pršd do ładowarek, która przybierze na sile w przyszłym roku – przewiduje Mazurkiewicz.

Z naszych informacji wynika, że to nie jest ostatnie słowo PGE. Jeszcze w tym roku koncern ma ogłaszać kolejne lokalizacje, gdzie rozpocznie pilotaże, zarówno na własnym obszarze dystrybucyjnym, jak i poza nim. O wyjœciu poza teren dystrybucji z własnymi ładowarkami myœli też Energa. Ustaliliœmy, że jeszcze w tym roku słupki tej firmy mogš pojawić się zarówno w Warszawie, jak i w Katowicach. Więcej w sobotnim „Parkiecie Plus".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL