Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Regulator chce jawnych aukcji dla ekoelektrowni

Bloomberg
Rynek widzi sens zmian trybu przeprowadzania konkursu ofert na wsparcie dla odnawialnych Ÿródeł energii.

Urzšd Regulacji Energetyki chce zaproponować Ministerstwu Energii zmianę filozofii aukcji dla zielonych elektrowni. Jednym z postulatów będzie modyfikacja trybu przeprowadzania postępowania, w którym wygrywa się rzšdowy kontrakt po zaproponowanej przez przedsiębiorcę cenie – składanie ofert miałoby się odbywać jawnie. To jeden z wniosków po aukcji przeprowadzonej w grudniu 2016 r.

– Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której jedna osoba w imieniu grupy producentów działajšcych na przykład w ramach jakiegoœ stowarzyszenia składa ofertę aukcyjnš – wskazuje Maciej Bando, prezes URE. – To może być postrzegane jako manipulowanie cenš – mówi. Potwierdza, że wykryto takie sytuacje po grudniowej aukcji.

Możliwoœć reakcji

Ewa Malicka, wiceprezeska Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, zauważa, że choć wielu przedsiębiorców skorzystało z usług spółki obrotu (TRMEW Obrót) w zakresie wyliczenia poziomu maksymalnego dozwolonego wsparcia i obsługi trudnej platformy internetowej, to ostatecznie sami wytwórcy składali oferty. – Mówienie o zmowie cenowej w sytuacji niedoboru ofert jest absurdalne. W grudniu wszyscy, którzy zdołali się zalogować i złożyli poprawnie ofertę, dostali pomoc – wskazuje Malicka.

Jednak Radosław Koropis, prezes TRMEW Obrót, wprowadzenie jawnego trybu uważa za zasadne. Owa jawnoœć – w jego rozumieniu – nie miałaby polegać na poznaniu cen konkretnych konkurentów, ale na możliwoœci œledzenia własnej propozycji na tle oferowanych w danym czasie. – Przedsiębiorca mógłby reagować online – podobnie jak na giełdowej platformie – na to, co się dzieje – tłumaczy Koropis.

Branża ma także pomysł na zwiększenie konkurencyjnoœci postępowań w ramach danego koszyka – nawet przy niewykorzystaniu całoœci wolumenu. – Byłoby możliwe dzięki automatycznej redukcji złożonych ofert. Chodzi o wybranie przez prezesa URE (już po zakończeniu aukcji, ale jeszcze przed jej rozstrzygnięciem) 80 proc. ofert z najniższš cenš – radzi Koropis. Jest to zgodne z propozycjami samej KE.

Inne dni, ale 8 godzin

Prezes URE pytany o termin pierwszej aukcji wskazuje na pierwsze półrocze. – Chcemy, żeby aukcje w poszczególnych koszykach aukcyjnych odbywały się osobno, np. każda innego dnia, ale bez wydłużania sesji ponad 8 godzin, bo nie ma takiej potrzeby – ocenia Bando. Jego zdaniem nałożenie się kilku postępowań organizowanych jednego dnia (ze względu na zbyt póŸnš publikację rozporzšdzeń do ustawy o OZE) było powodem problemów z dostępnoœciš do platformy aukcyjnej w grudniu. Nie wyklucza jednak także czynników zewnętrznych. Obecnie trwajš prace nad optymalizacjš systemu informatycznego. Na jego rozbudowę potrzebne sš pienišdze także w kontekœcie zapowiadanej nowelizacji ustawy o OZE. Ale regulator ostrzega przedsiębiorców, że udział w aukcji w sytuacji braku akceptacji systemu wsparcia przez KE wišże się z istotnym ryzykiem po ich stronie.

Opinia

Michał Ćwil, wiceprezes PIGEOR

Składanie oferty przez pełnomocnika, reprezentujšcego kilku przedsiębiorców w danej aukcji i posiadajšcego informację o planowanych cenach sprzedaży przez tych przedsiębiorców, może być podstawš do manipulacji. Jednak z drugiej strony brak takiej możliwoœci jest ograniczeniem swobody gospodarczej. Równie niepoprawne byłoby ograniczenie maklerom giełdowym sprzedaży energii na giełdzie. Podstawš do wykonania pełnomocnictwa jest udzielenie zgody na złożenie oferty w konkretnej, a nie dowolnej cenie. Jest ona kalkulowana tak, by inwestycja była opłacalna i potencjalnie dała wygranš, ale by nie został przekroczony poziom pomocy publicznej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL