Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Kupujemy węglowe moce, gdy Europa się ich pozbywa

Bloomberg
Po ubiegłorocznym rekordzie na rynku fuzji i przejęć bieżšcy rok zapowiada się co najmniej równie dobrze.

Globalny rynek transakcji energetycznych wzrósł w 2016 roku aż o 72 proc., do rekordowych 329 mld euro – wynika z raportu A.T. Kearney, do którego dotarła „Rzeczpospolita".

Statystykę podbiły wartoœciowe fuzje i przejęcia w Ameryce Północnej. Na Starym Kontynencie też się dużo działo – właœciciela zmieniły aktywa warte 57 mld euro (84-proc. wzrost).

– Pierwszy kwartał nie jest idealnym punktem odniesienia dla prognoz całorocznych na rynku M&A w energetyce. Najwięcej transakcji zamyka się – podobnie jak w bankowoœci – w drugiej połowie roku – twierdzi Krystian Kamyk z A.T. Kearney.

Z drugiej strony już poczštek roku zaczšł się intensywniej niż zazwyczaj. Ten rok może być więc co najmniej tak dobry, jak 2016 r.

Czyszczenie bilansów

Duży ruch na rynku to m.in. efekt zmiany strategii wielkich koncernów, jak francuskie EDF czy Engie, niemiecki E.ON czy czeski CEZ. Po latach szeroko prowadzonej ekspansji międzynarodowej zaczynajš one mocniej walczyć o klienta na macierzystych rynkach, a wyprzedajš się na rynkach traktowanych jako mniej priorytetowe. Z drugiej strony firmy te szukajš nowych możliwoœci inwestycyjnych. – Engie jest zainteresowane przejęciem wydzielonej z RWE spółki Innogy, co może mieć także wpływ na warszawskich klientów STOEN-u – wskazuje Kamyk.

Jarosław Wajer z EY zwraca uwagę na widoczny w wielu miejscach na œwiecie odwrót od aktywów wytwórczych opartych na paliwie węglowym lub nuklearnym. To pochodna z jednej strony regulacji prowadzšcych do stopniowej dekarbonizacji energetyki, a z drugiej politycznych decyzji po katastrofie w Fukushimie.

– W Europie inwestuje się głównie w bezpieczne biznesy, majšce perspektywę wzrostu, np. odnawialne Ÿródła energii (OZE) czy inteligentne rozwišzania – wskazuje Wajer.

Zachowawczoœć jest zrozumiała. Zwłaszcza że sektor nadal liże rany po ostatnim kryzysie gospodarczym, na który nałożyła się postępujšca liberalizacja rynków czy ekspansja USA w obszarze gazu łupkowego. – W tej sytuacji koncerny, które wczeœniej inwestowały poza rynkami macierzystymi, często przepłacajšc w trakcie hossy, zaczęły robić odpisy – tłumaczy Wajer.

EY spodziewa się, że do 2020 r. europejskie spółki w celu oczyszczenia bilansów i wdrożenia nowych strategii będš próbowały sprzedać aktywa warte 30–35 mld euro. Tyle mniej więcej spisano na straty w samym 2015 r.

Kolejni na celowniku

Na fali zmian kilka lat temu z Polski wyszedł szwedzki Vattenfall, który ostatnio sprzedał także aktywa na paliwo brunatne w Niemczech czeskiemu EPH – najaktywniejszemu dziœ w Europie inwestorowi prowęglowemu. Teraz z wytwarzania konwencjonalnego nad Wisłš wycofujš się Francuzi z Engie (sprzedali Połaniec Enei za 1,26 mld zł) i EDF (negocjuje cenę za Elektrownię Rybnik i kilka elektrociepłowni z konsorcjum na czele z PGE; tu mówi się o kwocie rzędu ok. 4 mld zł).

Ale Polacy mocno negocjujš, by zapłacić kilkaset milionów złotych mniej. – Kwota 2,5–3 mld zł byłaby okazjš cenowš. Sšdzę jednak, że wycena będzie rynkowa – mówi jeden z uczestników rynku M&A.

Krystian Kamyk – oprócz rysujšcej się na horyzoncie finalizacji tej akwizycji – spodziewa się też sprzedaży ZE PAK. – Jeœli kupujšcym miałby być któryœ z państwowych koncernów, to do transakcji dojdzie nie wczeœniej niż w przyszłym roku – twierdzi ekspert. Ten rok spółki poœwięcš na konsolidację i porzšdkowanie nabytych w transakcjach aktywów.

Ale nie można wykluczyć, że PGE – po wydzieleniu spółki ciepłowniczej – zechce zawalczyć o większe udziały w tym rynku. Jest on uznawany za bezpieczny inwestycyjnie, bo – podobnie jak dystrybucja – regulowany. Dlatego chętne na konsolidowanie ciepłowni i elektrociepłowni sš zarówno państwowe firmy (m.in. PGE i PGNiG Termika), jak i prywatni inwestorzy finansowi (np. IFM chciał przejšć je od EDF) czy branżowi, m.in. Fortum i Veolia. Ta ostatnia w styczniu przejęła ciepłownię ZPOW Hortino w Leżajsku.

Straty na wietrze

Eksperci oczekujš przetasowań i konsolidacji rynku farm wiatrowych w Polsce. W roli konsolidatora rynku widzš międzynarodowych graczy. Przy czym wskazujš na ich większe zainteresowanie farmami morskimi. Wokół projektów Polenergii i PGE – jak wynika z naszych informacji – już kręcš się Engie, Vatenfall, Innogy, CEZ czy duński Dong.

– Polenergia co prawda jest dwa lata do przodu z badaniami, ale inwestorzy zagraniczni nie sš skłonni dać za to premii. Bo nie wierzš, że system wsparcia dla bałtyckich farm pojawi się wczeœniej, niż PGE będzie gotowy – wskazuje jeden z obserwatorów rynku.

W przypadku farm lšdowych częœć graczy – nie widzšc perspektyw rozwoju i osišgania założonych wyników – próbuje je sprzedać. – Duzi inwestorzy, którzy znaczšcš częœć aktywów spisali na straty, nie będš ich sprzedawać poniżej wartoœci – uważa Łukasz Dziekoński, członek zarzšdu funduszu Marguerite, inwestujšcego w OZE oraz infrastrukturę. Twierdzi, że oferty funduszy opiewajšce na 20–30 proc. rynkowej wyceny farm już się pojawiajš. – Przyjmować je będš prywatni właœciciele małych farm: mocno zadłużeni lub znajdujšcy się na krawędzi bankructwa ze względu na drastyczny spadek cen zielonych certyfikatów – twierdzi Dziekoński.

W odróżnieniu od globalnych transakcji energetycznych, zdominowanych przez inwestorów finansowych posiadajšcych nadwyżki gotówki i wychodzšcych z wczeœniejszych projektów,  w Polsce ich udział jest znaczšco mniejszy.

– Wyceny sš tu wyższe niż oczekujš instytucje, które zwykle chcš odsprzedać aktywa po 5-7 latach z założonym zyskiem – wyjaœnia Kamyk. – Z drugiej strony fundusze sparzyły się na inwestycjach w odnawialne Ÿródła i szukajš otoczenia bardziej stabilnego – dodaje.

Niepewnoœć regulacyjna utrudnia też wyceny. Eksperci twierdzš, że do lamusa można odesłać ich opieranie o wyniki historyczne. Znaczenia nabierajš prognozy: cen paliwa, energii elektrycznej czy uprawnień do emisji CO2.

– Dopiero za kilka lat będzie można ocenić, czy spółki kupujšc francuskie aktywa węglowe uzyskały korzystnš czy niekorzystnš cenę – ocenia Wajer.

- Jeœli założenia dotyczšce istotnego wzrostu cen uprawnień do emisji okażš się trafne, a polskie koncerny nie dostanš oczekiwanego wsparcia w np. postaci rynku mocy, to mogš być zmuszone do wyprzedaży. W takim przypadku będš musiały dokonać wyboru, na których aktywach się skupić, a które korzystnie sprzedać - dodaje ekspert EY.

Okazje w regionie

Skupione na repolonizacji aktywów spółki energetyczne z „wielkiej czwórki" nie zwracajš uwagi na opcje zakupowe w regionie. A sporo się tam dzieje. Przykładowo na Słowacji wkrótce może się pojawić na rynku mniejszoœciowy pakiet akcji jednej ze spółek zajmujšcych się dystrybucjš energii. Jak wynika z naszych informacji, może chodzić o zachodniego operatora systemu ZSE, w którym 49 proc. akcji ma niemiecki E.ON. Z kolei na Łotwie na sprzedaż będš udziały spółki dystrybucyjnej i przesyłowej wydzielanej z Latvian Gas, będšcego łotewskim odpowiednikiem Gaz-Systemu. Eksperci wyceniajš tę transakcję na kilkaset milionów euro. Wskazujš też, że byłaby to dobra okazja do inwestycji dla europejskich i polskich firm z sektora paliwowo-energetycznego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL