Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Koncern przeznaczy do podziału między akcjonariuszy najwyższš kwotę od 11 lat

Bloomberg
Koncern przeznaczy do podziału między akcjonariuszy najwyższš kwotę od 11 lat. Wysokie wynagrodzenia otrzymujš też zarzšd i rada spółki.

Zarzšd PKN Orlen rekomenduje, aby zwyczajne walne zgromadzenie podjęło decyzję o przeznaczeniu na dywidendę 855,4 mln zł z ubiegłorocznego zysku spółki, który wyniósł 1,05 mld zł. W efekcie na każdš akcję może przypaœć 2 zł.

Jeœli akcjonariusze zaakceptujš propozycję zarzšdu, to w tym roku płocki koncern wypłaci najwyższš dywidendę od 2005 r., gdy na każdy walor przypadło 2,13 zł. Dla porównania w ubiegłym roku wyniosła 1,65 zł.

Spółka zauważa, że rekomendacja jest zgodna z założeniami strategii Orlenu na lata 2014–2017, która przewiduje systematycznš zwyżkę wartoœci dywidendy. Uwzględnia również utrzymanie wskaŸników finansowych na bezpiecznym poziomie oraz realizację strategicznych inwestycji.

– Rekomendowana przez zarzšd dywidenda jest zbliżona do oczekiwanej przez rynek i zgodna z politykš spółki w tym obszarze. Mimo że ostatnie słowo należy do walnego zgromadzenia, to nie sadzę, aby zmieniło jej wartoœć – mówi Tomasz Kasowicz, analityk DM BZ WBK.

Dodaje, że w tym roku PKN Orlen powinien wypracować dobre wyniki finansowe. Nie będš one jednak tak wysokie jak w 2015 r.

– Dodatkowo spółka planuje stosunkowo duże inwestycje. W tej sytuacji dywidenda w kolejnym roku może pozostać na dotychczasowym poziomie lub lekko wzrosnšć – twierdzi Kasowicz.

Orlen opublikował sprawozdania roczne. Wynika z nich, że przychody i zyski grupy sš identyczne z podanymi w raporcie za cztery kwartały. W 2015 r. łšczne wynagrodzenia i inne œwiadczenia zarzšdu wyniosły 7,2 mln zł, a premie za rok poprzedni – 6,3 mln zł. W efekcie ich łšczny poziom był o 14,8 proc. wyższy niż w 2014 r.

Najwięcej zarobił Jacek Krawiec, który był prezesem do 16 grudnia. Otrzymał 1,7 mln zł pensji i 1,5 mln zł premii.

Na tym jednak nie koniec. W tym roku zarzšdowi będzie się należeć premia za wyniki ubiegłego roku w kwocie 6,7 mln zł, z czego 1,6 mln zł zainkasuje Krawiec. Były prezes PKN Orlen dostanie też 3,4 mln zł z tytułu odprawy i zakazu konkurencji.

Wysokie uposażenie ma też rada nadzorcza. W 2015 r. jej łšczne wynagrodzenie wyniosło 1,5 mln zł. Œrednio na jednego członka rady przypadło 164 tys. zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL