Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Turcja rezygnuje z usług Gazpromu i gwałtownie ogranicza ilość kupowanego od Rosjan gazu

Bloomberg
Gwałtownie spadajš dostawy rosyjskiego gazu do Turcji - drugiego klienta Gazpromu. Ankara szybko znajduje innych dostawców. Gazprom może stracić 400 mln dol. rocznie.

Od poczštku roku dostawy rosyjskiego gazu do Turcji spadły o 7,5 proc.; przy czym spadek przyœpiesza; w marcu były niższe o 19 proc. w stosunku do lutego, podał Bulgartransgaz - operator gazocišg Transbałkańskiego, którym rosyjski gaz odbiera państwowy turecki koncern Botas. Spadły też dostawy drugim rurocišgiem Niebieski Potok (po dnie Morza Czarnego).

Turcja nie zgadza się na jednostronne podniesienie ceny rosyjskiego gazu, zastosowane przez Gazprom (niewštpliwie na polecenie Kremla - red). Ankara poleciła Botas obniżenie zakupów w Rosji do 80 proc. wielkoœci zapisanej w kontrakcie (warunek bierz lub płać). Także szeœciu prywatnym importerom tureckim Rosjanie obcięli dostawy o 10 proc..

Zdaniem ekspertów takim postępowaniem Gazprom ryzykuje utratę drugiego (po Niemczech) klienta pod względem wielkoœci kupowanego gazu a także udziału w tureckim rynku wynoszšcego teraz blisko połowę. A jest to rynek, który jako jedyny w Europie wykazuje stabilny wzrost zapotrzebowania na gaz.

Nie zrekompensuje tego nagłaœniane przez Gazprom wzrosty eksportu do krajów unijnych w tym roku (do Włoch o37 proc. do Austrii o 60 proc., do Francji o 66 proc. a do Wielkiej Brytanii o 250 proc.) Krotka i ciepła zima już się skończyła a ceny gazu na europejskich giełdach spadajš.

Tam też zaczyna LNG kupować Turcja. Władze w Ankarze poleciły Botas znalezienie dwóch gazowców typu FSRU (pozwalajš na powtórnš gazyfikację kupionego LNG) oraz przyœpieszenie plac nad połšczeniem rurocišgowym z Bułgariš. Pozwoli to Turcji kupować gaz w Centralnej Europie w tym na Ukrainie.

Jak policzyła gazeta Kommersant, utrata częœci tureckiego rynku kosztować będzie Rosjan 300-400 mln dol. rocznie. Straty mogš być dużo wyższe, tak jak w wypadku utraty Ukrainy, która dekadę temu kupowała 56-57 mld m3 gazu rocznie (Turcja 27 mld m3) a dziœ zakupy spadły do zera.

ródło: Rzeczpospolita OnLine

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL