Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

PGE, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępne oferty objęcia udziałów w Polskiej Grupie Górniczej

Bloomberg
PGE, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępne oferty objęcia nowoutworzonych udziałów w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), która ma przejšć jedenaœcie kopalń i cztery zakłady od Kompanii Węglowej.

Największy wkład w ratowanie Kompanii Węglowej przed bankructwem zadeklarowała Energa. Przewiduje ona udział w tej inwestycji w kwocie do 600 mln zł. Polska Grupa Energetyczna zaoferowała wsparcie na poziomie do 500 mln zł, natomiast PGNiG Termika – do 400 mln zł.

Inwestorzy postawili jednak szereg warunków. Wœród nich znalazło się przeprowadzenie w oparciu o aktualne dane akceptowalnych dla inwestorów wyników due diligence potwierdzajšcych, że przeprowadzenie transakcji pozwoli na osišgnięcie przez PGG trwałej rentownoœci i płynnoœci. Energetyczne spółki żšdajš ponadto przyjęcia przez zarzšd Kompanii Węglowej akceptowalnego przez wszystkie zaangażowane strony, w tym przez stronę społecznš, projekcji finansowych wraz ze szczegółowym harmonogramem działań restrukturyzacyjnych, które prowadzić będš do uzyskania trwałej rentownoœci i płynnoœci przez wszystkie kopalnie wchodzšce w skład PGG. Aktualnie w Kompanii Węglowej trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Inwestorzy zażšdali też, by PGG ponosiła nakłady wyłšcznie na przedsięwzięcia inwestycyjne o udokumentowanej stopie zwrotu w wysokoœci odpowiadajšcej co najmniej kosztowi kapitału PGG oraz wyłšcznie w rentownych obszarach działalnoœci. Inwestorzy nie przewidujš możliwoœci realizacji kolejnych dofinansowań PGG do co najmniej 2026 r.

Wspólny wkład energetycznych spółek w PGG może sięgnšć 1,5 mld zł. Tymczasem według ostatnich zapowiedzi zarzšdu Kompanii Węglowej, nowej spółce potrzebne jest 2,2 mld zł nowego kapitału. Według naszych informacji, z pomocš mogš przyjœć jeszcze Polskie Inwestycje Rozwojowe, Towarzystwo Finansowe Silesia oraz Węglokoks. Wszystkie wymienione spółki, włšcznie z firmami energetycznymi, kontrolowane sš przez Skarb Państwa.

Przeniesienie aktywów Kompanii Węglowej do PGG – utworzonej już w ramach grupy Węglokoks – ma się odbyć najpóŸniej 1 maja. Bowiem tylko do końca kwietnia Kompania Węglowa ma zapewnionš płynnoœć finansowš.

ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL