Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Dzwon bije dla Gazpromu. KE wyda decyzję ws. Nord Stream 2

Bloomberg
Ruszyła procedura rozpatrzenia poprawek Komisji Europejskiej do dyrektywy gazowej. Jeżeli zostanš przyjęte, Nord Stream-2 może nie powstać.

We wtorek w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie roboczej grupy ds. energetyki RE poœwięcone propozycji Komisji Europejskiej zmian w dyrektywie gazowej. Zmiany sš kluczowe dla oœmiu projektów inwestycyjnych, w tym najbardziej kontrowersyjnego – Nord Stream-2, czyli rozbudowy o dwie nitki rosyjskiego gazocišgu na dnie Bałtyku.

Jak dowiedziała się w Brukseli agencja Nowosti, nie wiadomo jeszcze, czy został znaleziony konsensus w sprawie proponowanych poprawek. Bez takiego kompromisu nie ma szans, by poprawki zostały przyjęte przez Radę Europy i Parlament Europejski, a więc by stały się obowišzujšcym prawem w połowie tego roku.

Najwięcej różnic między krajami Unii jest w sprawie tego, czy zmiany majš też objšć już trwajšce inwestycje, czy tylko przyszłe. Jeżeli tak by się stało, to zagrożony byłby projekt Nord Stream-2. Projekt umożliwia Rosji zmniejszenie o ok. 3/4 tranzytu gazu przez Ukrainę; a zachodnim partnerom Gazpromu – szybsze i bezpoœrednie dostawy.

Zdecydowanymi przeciwnikami projektu sš kraje Europy Œrodkowo-Wschodniej z Polskš na czele, a także republiki nadbałtyckie i kraje skandynawskie. Dania tak zmieniła prawo, że Gazprom musi szukać alternatywnego szlaku, by ominšć duńskie wody przybrzeżne. Przeciwnicy rosyjskiej inwestycji argumentujš, że jest ona polityczna i zwiększy zależnoœć Unii od Rosji. A to z kolei przeczy zasadzie różnicowania Ÿródeł dostaw surowców energetycznych. Komisja Europejska na poczštku listopada 2017 r. zaproponowała wniesienie poprawek do gazowej dyrektywy Unii. Celem zmian jest, by unijne regulacje energetyczne dotyczyły wszystkich gazocišgów na terenie Unii, które prowadzš z lub do krajów trzecich. Obecnie dotyczš one jedynie kilku projektów.

Unijne normy to m.in. niedyskryminujšce taryfy na transport gazu; dostęp krajów trzecich do gazocišgów; rozdzielenie działalnoœci handlu gazem od jego transportu. Obecnie normy te nie dotyczš odcinków podmorskich, co jest kluczowe dla inwestycji Gazpromu.

W styczniu Europejskie Stowarzyszenie Firm Gazowych Eurogas wystšpiło do Brukseli o wstrzymania procedury przyjęcia poprawek do dyrektywy gazowej. KE wyjaœnia, że poprawki będš miały wpływ tylko na podmorskie gazocišgi znajdujšce się na terenie wód Unii. Chodzi o rury idšce do Unii z Norwegii, Algierii, Libii, Tunezji, Maroka i Rosji.

Gazprom alarmuje, że w podziemnych magazynach gazu w krajach UE pozostało mniej niż 25 proc. gazu.

– A to oznacza, że latem popyt na rosyjski gaz utrzyma się na wysokim poziomie – stwierdził Aleksiej Miller, prezes Gazpromu. Ma to być jeszcze jeden argument za utworzeniem bezpoœredniego szlaku dostaw rosyjskiego surowca na teren Unii.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL