Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Rzšd uatrakcyjni nocnš taryfę na pršd

Adobe Stock
Ministerstwo Energii nie wyklucza od przyszłego roku korekty w formule tzw. taryfy antysmogowej. Obiecuje też ustawę dajšcš impuls do rozwoju elektrociepłowni.

Niższš stawkę za dystrybucję energii na cele grzewcze (ale nie za zakup energii) wprowadziło rozporzšdzenie z 2017 r. Preferencyjna cena odnosiła się tylko do nadwyżki zużycia energii w godzinach nocnych, od 22 do 6. Była to zbyt mała zachęta dla konsumentów do zmiany systemu ogrzewania w domach i przejœcie na elektryczne tam, gdzie nie ma dostępu do ciepła sieciowego. Spółki obrotu dużych koncernów próbowały więc ratować sytuację, obniżajšc w ramach tej taryfy także stawkę za sprzedaż energii.

– Dziœ zapisy rozporzšdzenia obejmujš jedynie dystrybucję energii. Przy pracach legislacyjnych nad założeniami dla taryfy na kolejny rok zastanowimy się nad tym, czy nie powinien to być jeden produkt, obejmujšcy także oferty spółek obrotu – deklarował Tadeusz Skobel, wiceminister energii pytany o to przez „Rzeczpospolitš" w kuluarach posiedzenia komitetu ds. energii i polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej.

Podczas jego obrad mówił, że jest przestrzeń do obniżenia oferowanych przez spółki obrotu cen energii. W taryfie antysmogowej (G12as) zostały one œcięte o 35–50 proc. Częœć dystrybucyjna potaniała zaœ dzięsieciokrotnie. – To jest próg możliwoœci operatorów dystrybucyjnych, jeœli chodzi o koszty uzasadnione w taryfie. Po wprowadzeniu tych wielkoœci doszliœmy do wniosku, że częœć dystrybucyjna nie będzie już obniżana – podkreœlił Skobel.

Z kolei obniżenie stawki za energię w taryfie będzie możliwe np. dzięki zwolnieniu go akcyzy. – Będziemy rozmawiać z Ministerstwem Finansów na temat możliwoœci zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania – przekazał nam wiceminister.

Jak zauważył, węgiel do celów opałowych już został zwolniony z akcyzy. – Jeżeli chcemy, by gospodarstwa domowe instalowały ogrzewanie elektryczne zamiast spalania w domach paliw stałych, powinniœmy wprowadzić analogiczne rozwišzanie dla energii wykorzystywanej do celów grzewczych – argumentował Skobel.

Nie należy się jednak spodziewać wydłużenia obowišzywania preferencyjnej taryfy na porę dziennš. – W krajowym systemie elektroenergetycznym nie ma typowej „doliny dziennej" w godzinach 13–15. Dlatego obowišzywanie taryfy jest uzasadnione w godzinach między 22 a 6 z punktu widzenia obcišżeń systemu elektroenergetycznego oraz ekonomicznych możliwoœci przedsiębiorstw energetycznych. Przy odpowiednim doborze urzšdzeń możemy uzyskać porównywalne efekty do innych typów ogrzewania – tłumaczył wiceminister.

Zniesienie akcyzy i innych opłat stałych ukrytych w cenie energii na cele grzewcze to jeden z postulatów KIG, której eksperci wskazywali na koniecznoœć objęcia niższš stawkš w godzinach nocnych całej energii na cele grzewcze, a nie tylko nadwyżki, oraz przesunięcia węgla spalanego w indywidualnych kotłach do energetyki zawodowej. – W nowych domach powinien być zakaz montażu palenisk na paliwa stałe – mówili.

Inwestycje w ciepło systemowe nie będš jednak możliwe bez kontynuacji mechanizmu wsparcia dla kogeneracji (jednoczesnej produkcji pršdu i ciepła). Jak usłyszeliœmy w Ministerstwie Energii, tzw. ustawa kogeneracyjna jest już na ostatniej prostej. – We wtorek 13 marca Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów po dyskusji zdecydował o wpisaniu projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji do wykazu prac legislacyjnych i programowych rady ministrów. W przyszłym tygodniu projekt trafi do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych – ujawnił Skobel.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL