Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Lotos chce połšczenia z Orlenem. Wierzy, że na tym skorzysta

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Zarzšd gdańskiego koncernu opowiada się za konsolidacjš działalnoœci obu polskich rafinerii. Uważa nawet, że skorzysta na niej więcej niż płocka firma.

Marcin Jastrzębski, prezes Grupy Lotos, jednoznacznie wypowiada się za połšczeniem gdańskiej rafinerii z PKN Orlen. - Takie połšczenie jest korzystne dla obu spółek. Cieszę się, że po latach dyskusji rozpoczšł się ten proces - powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej. W tym kontekœcie zwrócił uwagę przede wszystkim na szybki rozwój elektromobilnoœci. W tym obszarze żaden z obu koncernów nie jest przygotowany na jego skutki, w tym na ewentualnš utratę dużej częœci przychodów.

Jednoczeœnie jest przekonany, że na połšczeniu bardziej skorzysta Grupa Lotos. Jako przykład podaje obszar logistyki. Zauważa, że rafineria w Gdańsku ma lepszy dostęp do surowców transportowanych drogš morskš i w zwišzku z tym ponosi niższe koszty ich pozyskania niż PKN Orlen, który ma rafinerie w głębi lšdu. Z drugiej strony Grupa Lotos musi na dalsze odległoœci transportować produkowane paliwa. Dzięki współpracy z PKN Orlen mogłaby te koszty mocno obniżyć.

- Tak naprawdę dopiero rozpoczynajš się prace nad połšczeniem, w którym mamy nadzieję uczestniczyć - stwierdził Jastrzębski. Dodał, że najważniejsza będzie w tej sprawie decyzja Komisji Europejskiej, która będzie rozpatrywała wniosek o wyrażanie zgody na koncentrację. Jego zdaniem może to potrwać od 6 do 12 miesięcy. PóŸniej doprecyzował, że więcej na temat warunków połšczenia może być wiadomo za około 9 miesięcy. Dopiero wówczas zarzšd Grupy Lotos będzie mógł się ustosunkować do konkretnych zaleceń KE oraz ocenić ich wpływ na działalnoœć koncernu.

Zastrzeżenia KE mogš być przede wszystkim zwišzane z obawami dotyczšcymi nadmiernej dominacji połšczonego podmiotu na rynku stacji paliw w Polsce. W ubiegłym roku Grupa Lotos maiła 11,2-proc. udział w rynku detalicznym, a PKN Orlen dokładnie 34,1-proc. Tymczasem już poziom 40 proc. jest uznawany za zbyt wysoki. Według Jastrzębskiego, KE powinna jednak rozpatrywać problem koncentracji nie w skali całego kraju, ale mikrorynków, czyli lokalizacji stacji w konkretnych miejscach. Drugi obszar potencjalnych zastrzeżeń obejmuje rynek hurtowy paliw. W Polsce ich produkcjš zajmuje się tylko PKN Orlen i Grupa Lotos.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL