Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Tajemniczy kredyt dla Gazprom

Bloomberg
Rada dyrektorów Gazpromu uchwaliła zacišgnięcie 700 mln euro pilnego kredytu we francuskim banku Credit Agricole. Nie wiadomo na co.
Rosyjski koncern lakonicznie poinformował o zacišgnięciu kredytu we francuskim banku Credit Agricole CIB. Kredyt został udzielony na pięć lat i to jedyne, co o nim wiadomo. Gazprom nie podał na jakich warunkach uzyskał tak duży kredyt, ani na jaki cel zostanš przeznaczone pienišdze. Francuzi mogli udzielić Gazpromowi wsparcia pomimo obowišzujšcych sankcji, które objęły także Gazprom, z wyjštkiem struktur zajmujšcych się dostawami gazu i finansami. Gazprom w minionym roku zarobił dużo mniej aniżeli w 2015 r. Za trzy kwartały przychody spadły o 3 proc. a wskaŸnik EBITA aż o 40 proc. w ujęciu kwartalnym. Drugi kwartał pod rzšd ujemny był swobodny przepływ pieniężny.
Stšd decyzja koncernu o pozostawieniu tegorocznych inwestycji na poziomie 2016 r. - 1,6 bln rubli (dziœ to 32 mld dol.). Nord Steram-2 - jeżeli do inwestycji dojdzie to Rosjanie muszš sfinansować jš sami. Na ten projekt zarezerwowano 110,7 mld rubli. To ok. 1,75 mld euro przy całkowitych kosztach inwestycji szacowanych na 9,9 mld euro (z uwzględnieniem zacišgniętych kredytów). Na Turecki Potok Gazprom przeznaczył w tym roku 42 mld rubli. Najwięcej pochłonie najpilniejsza inwestycja - Siła Syberii - gazocišg do Chin - 159 mld rubli (2,75 mld dol.). Francuskich pieniędzy może potrzebować ten ostatni projekt, bowiem termin oddania jest tutaj sztywny. Chiny oczekujš uruchomienia dostaw na przełomie 2019/2020 r. Za trzy kwartały 2016 r. czysty dług Gazpromu zwiększył się o 5 proc. do 2,18 bln rubli (40 mld dol.). Teraz będzie jeszcze większy.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL