Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

#RZECZoBIZNESIE: Anna Gayer: Kiedyś zanieczyszczenie powietrza było znacznie większe

tv.rp.pl
Wcale nie jest to problem ostatnich lat, po prostu więcej się o nim mówi – zauważa Anna Gayer, Zakład Informatyki i Badań Jakoœci Œrodowiska, Politechnika Warszawska, ekspertka ds. zanieczyszczenia powietrza w Fundacji #13, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć wyjaœniła, że poziomy zanieczyszczeń powietrza bada instytucja państwowa. - Państwowy Monitoring Œrodowiska jest zobowišzany do prowadzenia pomiarów – mówiła Gayer.

- To, co słyszymy w mediach o przekroczonych normach, to prawda. Jakoœć powietrza nie jest najlepsza. Chyba, że słyszymy o przekroczonych normach godzinowych. To jest pewne przybliżenie, bo normy mamy dobowe i roczne – tłumaczyła.

Przyznała, że aplikacja na smartfony „Powietrze" posiada rzetelne dane. - Cała polityka powietrzna jest oparta na tych danych. Inne aplikacje często bazujš na tych pomiarach – mówiła.

Gayer podkreœliła, że nie możemy mówić o przekroczonej normie, która jest mniejsza niż doba. - Nie możemy powiedzieć po godzinie, że norma jest przekroczona. Może być tak, że przez 3 godziny w cišgu doby poziom zanieczyszczeń jest wysoki, a przez resztę dnia spada i norma dobowa nie jest przekroczona. Uczulam, żeby bazować na polskim indeksie jakoœci powietrza i wartoœciach stężeń, a nie na przekroczonych normach. To jest zbyt duże uogólnienie i mylšce dla użytkowników – wyjaœniła.

Goœć przypomniała, że kiedyœ zanieczyszczenie powietrza było znacznie większe. - Wcale nie jest to problem ostatnich lat, po prostu więcej się o nim mówi – zauważyła.

- Zanieczyszczenia powietrza wpływajš na nas długotrwale. Jeżeli analizujemy historyczne dane, to możemy obserwować jak wyglšdajš efekty zdrowotne wœród populacji – dodała.

Szacuje się, że 40 tys. osób umiera rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza. - W samej Warszawie przedwczesnych zgonów z powodu ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza jest 2800 rocznie – wyliczyła.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL