Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

#RZECZoBIZNESIE: Andrzej Sikora: Polska energetyka kupiła 20 minutowy bilet

tv.rp.pl
Przez rynek mocy kupiliœmy czas dla elektrowni węglowych. Jednak jest to bilet na krótki termin – mówi Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć podkreœlił, że walkę ze smogiem należy zaczšć od edukacji.

- Młode pokolenie za słabo jest przekonane o tym, że problem smogu najbardziej dotknie ich – mówił Sikora.

- Trzeba też zadenuncjować sšsiada, który pali w piecu. Tak samo jak sšsiada, który bije małżonkę czy kradnie kwiatki. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby sšsiad wprowadzał nas w „niedobry" stan – tłumaczył.

- Po trzecie, nie dezawuowałbym kwestii niskiej emisji. Elektrownie, duże zakłady i przemysł samochodowy, zmuszony przez decydentów, zaczšł myœleć o redukcji emisji. W obszarze niskiej emisji nie zrobiliœmy nic – dodał.

Goœć często zastanawia się jak to jest możliwe, że nieznacznie bogatsza Dania z OZE produkuje 40 proc. energii. Do 2050 r. w ogóle nie będš używać węglowodorów.

Sikora zaznaczył, że zapomnieliœmy o współspalaniu. - Dlaczego nie spalić œmieci do ciepła, dlaczego nie spróbować odebrać ciepła, które w warunkach przemysłowych jest tworzone. Tu mamy olbrzymie pole do popisu – ocenił.

Goœć przypomniał, że jesteœmy ostatnim krajem w UE, który nie zdefiniował pojęcia „ubóstwa energetycznego".

- Jesteœmy na poczštku drogi cywilizacji energetycznej – dodał.

Przez rynek mocy wszyscy będziemy zrzucać się na budowę nowych bloków energetycznych. - Clue tego programu jest 10 zł, które od 2020 r. każdy zapłaci w rachunku - mówił Sikora.

Tłumaczył, że ten pakiet oznacza, iż przyznajemy się, że liberalna polityka nie do końca jest skuteczna. - Rynek mocy oznacza kontrakt długoterminowy i zapewnienie sobie finansowania w długim okresie – mówił.

- To nie jest problem tylko ubogich. Dokładnie przed takš samš œcianš stanęli Francuzi z elektrowniami atomowymi czy Niemcy ze swojš energetykš na węglu i OZE – dodał.

Sikora tłumaczył, że jako Unia nie możemy samodzielnie finansować redukcji emisji na œwiecie. - Nie możemy samodzielnie odpowiadać tylko za nowoczesne technologie. Sami odpowiadamy tylko za 2 proc. emisji œwiatowej. Naukowcy mówiš, że to wielkoœć błędu statystycznego, a wydajemy na to miliardy euro. To jest moment, kiedy trzeba się zastanowić na zmianš – apelował.

Goœć ocenił, że w Polsce kupiliœmy czas dla elektrowni węglowych, 20-25 lat, dla nowoczeœniejszych 20-35. - Tu biję na alarm i włšczam czerwone œwiatła, bo to jest już „jutro". Kupiliœmy bilet na krótki termin. Dla energetyki to jest jutro. Kupiliœmy 20 minutowy bilet miejski – porównał.

Sikora zaznaczył, że œwiat idzie w kierunku wodoru. - Mamy olbrzymie iloœci węglowodoru, które spokojnie posłużš ludzkoœci kolejne 350-400 lat. Tylko odpowiedzialne podejœcie do konsumowania tego surowca spowoduje, że nie zniszczymy ziemi. Tylko wodór, przynajmniej w krótkim okresie 30-50 lat, a potem synteza jšdrowa – mówił.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL