Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Polacy chętniej zmieniajš dostawcę gazu

Bloomberg
O 21,6 proc. wzrosła w 2017 r. liczba podmiotów, które zdecydowały się na podpisanie umowy z nowym sprzedawcš. Najwięcej było ich wœród gospodarstw domowych.

W ubiegłym roku sprzedawcę gazu ziemnego zmieniło w Polsce prawie 58 tys. odbiorców. To o 21,6 proc. więcej od wyniku zanotowanego w 2016 r. Zdecydowanie najczęœciej dostawcę surowca zmieniajš odbiorcy z grup taryfowych od W1 do W4, czyli głównie gospodarstwa domowe. Według Urzędu Regulacji Energetyki, które prezentuje dane na ten temat, taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. intensyfikacjš przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców. Kolejny powód to stopniowe wchodzenie na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla klientów.

Zgodnie z obowišzujšcš zasadš TPA (ang. Third Party Access), odbiorcy końcowi mogš indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Według URE na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, takich jak: stopień œwiadomoœci klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwoœć dokonania zmiany, czy iloœć konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Do wzrostu liczby podmiotów zmieniajšcych dostawcę gazu przyczyniajš się też posiadanie przez operatorów systemów dystrybucyjnych (właœcicieli lokalnych gazocišgów) ramowe umowy na œwiadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego. Sš one zawierane ze sprzedawcami błękitnego paliwa i okreœlajš warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie danego operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Do końca ubiegłego roku 141 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z operatorami systemów dystrybucyjnych, w tym 87 sprzedawców posiadało również umowy z największym z nich, czyli Polskš Spółkš Gazownictwa.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL