Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

#RZECZoBIZNESIE: Filip Grzegorczyk: Międzynarodowy spór nie podważył zaufania do Tauronu

tv.rp.pl
Prawdopodobieństwo wygrania sporów przez naszego przeciwnika procesowego jest nikłe. Niech niezależne sšdy rozstrzygnš kto ma rację – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Taurona, goœć programu Marcina Piaseckiego.

W rozmowie poruszono kwestię sporu koncernów energetycznych i firm (często zagranicznych inwestorów) z którymi zawarły umowy na energię z odnawialnych Ÿródeł energii, np. wiatraków, a póŸniej je zerwały.

- Po pierwsze, nie Tauron, a spółka celowa grupy Tauron ze spółkami celowymi koncernów zagranicznych zawierały umowy długoterminowe. Obie strony celowo zdecydowały się na takš konstrukcję. Z tego wynika, że ani Tauron nie ma żadnych roszczeń do Invenergy, ani Invenergy nie ma żadnych roszczeń do Taruona. Obie strony były œwiadome, że działajš przez spółki celowe – tłumaczył Grzegorczyk.

Podkreœlił, że poza tym umowy nie zostały zerwane tylko wypowiedziane.

- Umowy były zawierane na konkretnym stanie prawnym, w oparciu o konkretne uwarunkowania rynkowe. Uwarunkowania zmieniły się w 2012 r. i okazało się, że umowy stały się nieopłacalne dla spółki zależnej grupy Tauron. Grupa Tauron wezwała drugš stronę do renegocjacji tych umów. Jednak do renegocjacji nie doszło i z tego powodu umowy zostały wypowiedziane – mówił goœć.

- Nieprzewidziana zmiana sytuacji prawej pozwalała nam żšdać renegocjowania umowy. Do renegocjacji nie doszło, bo druga strona tego nie chciała – dodał.

Grzegorczyk zaznaczył, że spory w sšdach, które obecnie się toczš, majš na celu ustalenie czy legalnie wypowiedziano te umowy.

Invenergy twierdzi, że nie i domaga się potężnych odszkodowań.

- Zdaniem audytora wypłata tych odszkodowań nam nie grozi. Prawdopodobieństwo wygrania tych sporów przez naszego przeciwnika procesowego jest nikłe. Niech niezależne sšdy rozstrzygnš kto ma rację - stwierdził Grzegorczyk.

Zapadł jeden wyrok merytoryczny w pierwszej instancji, gdzie rację przyznano spółce zależnej grupy Tauron. - Raczej mamy powody do optymizmu – ocenił goœć.

Podkreœlił, że cała ta sytuacja nie podważa zaufania inwestorów do Tauronu.

- Indeks Nasdaq IR Insight pokazuje, że w ostatnim okresie więcej amerykańskich inwestorów kupiło akcje Tauronu niż sprzedało. Kurs akcji w cišgu roku wzrósł z 2,19 do 3,5 zł. To pokazuje zaufanie do grupy Tauron – mówił Grzegorczyk.

Przyznał, że zakończenie sporów jest obliczone na dłuższy okres, który trzeba liczyć w latach. Wynika to z wieloœci sporów i złożonoœci materii. Trudno mówić o szybkim i definitywnym zakończeniu sporów.

Grzegorczyk tłumaczył, że Tauron posiada silnš dywizję odnawialnych Ÿródeł energii. - W spółce Tauron Ekoenergia mamy elektrownie wodne jak również farmy wiatrowe – mówił.

- Tauron musi podejmować działania, aby stać się bardziej zielonš firmš – dodał.

Przypomniał, że Tauron był jedynš grupš energetycznš, która posiadała wczeœniej autonomicznš taryfę antysmogowš.

- Do końca I kw. zamierzamy pokazać całoœciowy pakiet grzewczy. Rzecz jest w tym, aby ulepszyć to czym ludzie się ogrzewajš. Jeżeli ktoœ ogrzewa się byle czym, a przejdzie na ekogroszek to już jest plus. Podobnie jak przejdzie na gaz z węgla. Jeœli przejdzie z gazu na pršd, też super. Zamierzamy zaoferować doradztwo techniczne, finansowanie i specjalne taryfy dedykowane tym, którzy zechcš walczyć ze smogiem razem z Tauronem – mówił goœć.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL