Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Rekordowy rok w PKN Orlen

materiały prasowe
W płockim koncernie 2017 r. zaowocował wieloma rekordami. Ostanie miesišce nie były już jednak tak dobre. Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej spowodowało spadek zysków.

W IV kwartale ubiegłego roku PKN Orlen wypracował 24,73 mld zł przychodów, co oznaczało wzrost o 8 proc. w stosunku do tego samego okresu 2016 r. Spółka informuje, że taki rezultat udało się osišgnšć głównie dzięki zwyżce cen ropy oraz poprawie wolumenów sprzedaży. Mimo to kluczowy dla płockiego koncernu wskaŸnik, czyli zysk EBITDA LIFO spadł o 23,8 proc. do 2,02 mld zł. Słabszy zarobek jest przede wszystkim rezultatem pogorszenia się sytuacji w branży, zwłaszcza spadkiem marż rafineryjnych i petrochemicznych oraz umocnieniem się złotówki. W efekcie czysty zarobek grupy zmalał o ponad 20 proc. i wyniósł 1,63 mld zł. Opublikowane dane sš zgodne z oczekiwaniami ogółu giełdowych analityków.

Mimo spadku zysków zanotowanych w końcówce ubiegłego roku, koncern cały 2017 r. może zaliczyć do udanych, gdyż w tym czasie zanotował rekordowe wyniki. I tak przychody wyniosły 95,36 mld zł, zysk EBITDA LIFO osišgnšł wartoœć prawie 10,45 mld zł, a czysty zarobek przekroczył 7,17 mld zł. PKN Orlen informuje, że do poprawy wyników przyczyniły się wszystkie segmenty prowadzonej działalnoœci, w tym rekordowy wynik segmentu detalicznego.

W 2017 r. koncern zanotował też rekordowy przerób ropy oraz najwyższš historycznie sprzedaż. Ponadto realizował duże inwestycje, które powinny przyczynić się do dalszego wzrostu przychodów. Chodzi zwłaszcza o budowę nowych instalacji petrochemicznych oraz energetycznych.

- Osišgnięte już kolejny rok z rzędu rekordowe wyniki koncernu pokazujš, że dzięki dobrze skonstruowanej i konsekwentnie realizowanej strategii, a także elastycznoœci w działaniach i trafnym decyzjom biznesowym, w pełni wykorzystujemy nasz potencjał. Co istotne nie zapominamy o cišgłym umacnianiu naszej pozycji konkurencyjnej - mówi cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen. Przypomina, że grupa inwestuje w nowe aktywa produkcyjne oraz prowadzi działania majšce na celu efektywniejsze wykorzystywanie tych, którymi już dysponuje.

- Przełom osišgnięty na Litwie oraz plan przejęcia pełnej kontroli nad Unipetrolem, sš tego najlepszym przykładem. Chcemy dalej integrować nasze aktywa, tak aby w pełni wykorzystywać możliwe synergie i być bardziej odpornym na negatywny wpływ czynników makroekonomicznych - twierdzi Jasiński.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL