Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Odpis na ponad 800 mln zł obcišży wyniki PGE

Bloomberg
Polska Grupa Energetyczna spisze na straty aktywa warte ok. 807 mln zł. Testy wykazały utratę ich wartoœci.

Chodzi o Elektrownie Szczecin, gdzie wartoœć odpisu sięgnie 473 mln zł, oraz wybrane aktywa wiatrowe (na 110 mln zł), co wynika ze zmiany otoczenia prawnego w zakresie systemów wsparcia odnawialnych Ÿródeł energii (OZE).

Cały odpis zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2017 r. Wartoœci majš charakter szacunkowy. Ich wysokoœć nie była jeszcze przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Jednak przeprowadzone przez spółkę testy wskazujš na koniecznoœć spisania na straty tych aktywów. PGE jednoczeœnie podkreœla, że odpis nie wpłynie na wysokoœć raportowanego zysku EBITDA.

Ostateczny wynik testów i wartoœć odpisu aktualizujšcego znajdš się w sprawozdaniu rocznym, którego publikacja jest planowana na 6 marca.

W grudniu zeszłego roku PGE informowała o rozpoczęciu testów na utratę wartoœci aktywów. Testom podlegać miał majštek wytwórczy konwencjonalny i OZE. Spółka wyjaœniała, że zaistniałe w 2017 roku przesłanki dotyczš głównie zmian prawnych w zakresie wsparcia OZE.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL