Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

PGNiG chce mieć silniejszš pozycję na rynku gazu

Bloomberg
Zarzšd stawia m.in. na nowe gazocišgi, handel LNG i stabilne wyniki.

Za najważniejszy tegoroczny cel władze PGNiG uważajš wspieranie projektu budowy połšczenia dajšcego naszemu krajowi dostęp do gazu ze złóż na Morzu Północnym. Chodzi o realizację gazocišgu z Norwegii przez Danię do Polski.

– W najbliższym czasie będš ogłoszone wyniki prac nad studium wykonalnoœci tego projektu, które pokażš możliwe warianty realizacji inwestycji. Oczywiœcie PGNiG nie jest bezpoœrednio zaangażowane w budowę samej instalacji, ale już dzisiaj można powiedzieć, że z niecierpliwoœciš czekamy na rozpoczynajšcš się w styczniu procedurę open season [badanie rynku – red.] – mówi Robert Papliński z departamentu public relations PGNiG.

Przekonuje, że planowany gazocišg pozwoli koncernowi m.in. skutecznie wykorzystywać synergie pomiędzy poszczególnymi segmentami grupy PGNiG, a jednoczeœnie zapewni realnš dywersyfikację dostaw, integrację rynku oraz wzrost konkurencyjnoœci cen. Co więcej, wzmocni bezpieczeństwo dostaw w Polsce, Danii oraz w całym regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej.

Do końca I kwartału PGNiG chce, aby pełnš zdolnoœć operacyjnš osišgnęło należšce do spółki biuro handlowe LNG w Londynie. – Dzięki stałej obecnoœci w europejskim centrum obrotu tym surowcem będziemy kupować gaz LNG po bardziej konkurencyjnych cenach, rozpoczniemy też handel skroplonym gazem na rynkach œwiatowych – podaje Papliński.

W kraju koncern dużo uwagi poœwięci gazyfikacji kolejnych obszarów, które obecnie nie majš dostępu do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Likwidacja tzw. białych plam (obszary, na których nie ma dostępu do gazu) ma odbywać się zarówno poprzez rozbudowę gazocišgów dystrybucyjnych, jak też budowę sieci lokalnych zasilanych gazem LNG. Przedstawiciele PGNiG zapewniajš, że realizacja zaplanowanych zadań jest możliwa m.in. dzięki dobrej kondycji finansowej koncernu. – Liczymy, że ostatnie wzrosty i utrzymanie cen ropy naftowej powinno wesprzeć wyniki finansowe segmentu, poszukiwanie i wydobycie, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Zaznaczam jednak, że utrzymanie marży w segmencie obrót i magazynowanie przy rosnšcych kosztach pozyskania gazu z importu będzie dużym wyzwaniem dla grupy PGNiG – twierdzi Papliński. Ponadto koncern oczekuje stabilnych przepływów w segmentach dystrybucji gazu oraz wytwarzania ciepła i pršdu.

Według zarzšdu ubiegły rok był dla grupy PGNiG udany. W kluczowym segmencie poszukiwań i wydobycia koncern rozszerzył działalnoœć na rynkach zagranicznych. Ponadto rozpoczęto przyjmowanie pierwszych dostaw LNG w Œwinoujœciu oraz mocno zwiększono konkurencyjnoœć oferty dla klientów grupy.

Opinia

Beata Szparaga, analityk Vestor DM

Jednym z celów zarzšdu PGNiG na ten rok powinna być walka o swoje prawa w relacjach z Gazpromem. Chodzi zwłaszcza o takie wynegocjowanie formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, aby była ona bardziej skorelowana z notowaniami błękitnego paliwa, a mniej z ropš. Konieczna jest też dalsza walka o ograniczenie zapędów Rosjan do zagwarantowania sobie niemal całych zdolnoœci przesyłowych w gazocišgu OPAL. Ponadto zarzšd PGNiG powinien wystrzegać się inwestycji o wštpliwej zyskownoœci, takich jak chociażby zakup udziałów w firmach wydobywajšcych węgiel czy budowa gazocišgu z Norwegii do Polski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL