Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Energa z większymi dostawami z PGG

materiały prasowe
10 stycznia Energa podpisała z Polskš Grupš Górniczš aneks do umowy na dostawy węgla.

Kontrakt obowišzuje do końca 2030 r. z możliwoœciš przedłużenia. Aneks daje zaœ możliwoœć zwiększenia wolumenu dostaw surowca do 750 tys. ton rocznie (z możliwoœciš odchylenia o 20 proc. w jednš i druga stronę). W tym roku Energa ma mieć zapewnionš dostawę właœnie 750 tys. ton. Wartoœć umowy wzrosła tym samym do 3,28 mld zł. W wyniku zwiększenia wolumenu PGG stała się większoœciowym dostawcš węgla do elektrowni Ostrołęka B.

To już kolejna anektowana umowa na odbiór surowca. W pierwszych dniach 2018 r. gdańska grupa podpisała takie z lubelskš Bogdankš (3 stycznia) oraz Jastrzębskš Spółkš Węglowš (4 stycznia). Obie grupy giełdowe będš dostawcami uzupełniajšcymi dla działajšcej Elektrowni Ostrołęka. Z kopalniš Bogdanka przedłożono okres obowišzywania umowy do z końca 2019 r. do końca 2022 r. W tym czasie wartoœć dostaw wyniesie 404 mln zł.

Z kolei nowa umowa z JSW (z 4 stycznia) zapewnia dostawy uzupełniajšce węgla do elektrowni ostrołęckiej na lata 2018-2022.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL