Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Eurogas lobbuje za Nord Stream 2

Bloomberg
Europejskie Stowarzyszenie Firm Gazowych Eurogas chce wstrzymania procedury przyjęcia poprawek Komisji Europejskiej do dyrektywy gazowej. Poprawki utrudniš rozbudowę gazocišgu północnego.

Eurogas zaleca, by nie kontynuować rozpatrywania propozycji KE, dopóki jego wpływ nie zostanie w pełni oceniony w czasie, w którym będzie możliwe wzięcie pod uwagę uczestników rynku" - cytuje komunikat Eurogas agencja Prime.

Komisja Europejska na poczštku listopada 2017 r zaproponowała wniesienie poprawek do gazowej dyrektywy Unii. Celem zmian jest, by unijne regulacje energetyczne dotyczyły wszystkich gazocišgów na terenie Unii, które prowadzš z lub do krajów trzecich. Obecnie dotyczš one jedynie kilku projektów.

Unijne normy to m.in. niedyskryminujšce taryfy na transport gazu; dostęp krajów trzecich do gazocišgów; rozdzielenie działalnoœci handlu gazem od jego transportu. Obecnie normy te nie dotyczš odcinków podmorskich, co jest kluczowe dla inwestycji Gazpromu rozbudowy gazocišgu na dnie Bałtyku o dwie nowe nitki (projekt Nord Stream 2).

KE wyjaœnia, że poprawki będš miały wpływ tylko na podmorskie gazocišgi znajdujšce się na terenie wód Unii. Chodzi o rury idšce do Unii z Norwegii, Algierii, Libii, Tunezji, Maroka i Rosji. Aby weszły w życie musi je przyjšć Rada Europy i parlament europejski.

Tymczasem na rzecz Nord Strem 2 ostro lobbujš zachodni partnerzy Gazpromu - koncerny niemieckie, austriacki, francuski i Shell. Majš one też dużo do powiedzenia w organizacji jakš jest Eurogas. Stowarzyszenie wymienia zagrożenia, które niosš poprawki KE:

„Niekorzystne i nieprzyjemne skutki w wielu dziedzinach; ryzyko dla bezpieczeństwa gazowego Unii, dla inwestycji firm w infrastrukturę, dla handlowych i geopolitycznych stosunków Unii i krajów trzecich".

Konsultacje społeczne w sprawie propozycji KE kończš się 31 styczna a europarlament zajmie się nimi 28 lutego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL