Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energetyka

Enefit Polska sprzeda panele przedsiębiorcom

Bloomberg
Sprzedajšca energię i gaz spółka Enefit Polska rozszerza ofertę o instalacje słoneczne dla małych i œrednich przedsiębiorstw.

Należšca do estońskiej grupy energetycznej firma ma odpowiadać za audyt fotowoltaiczny, przygotowanie projektu, a także dostawę elementów instalacji i ich montaż. Oferta obejmuje też przeglšd i utrzymanie infrastruktury w trakcie eksploatacji.

Jak podkreœla Maciej Kowalski, dyrektor zarzšdzajšcy Enefit Polska, do decyzji o rozpoczęciu sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w Polsce spółka podchodzi z dużym optymizmem. - Fotowoltaika w ubiegłym roku skupiła prawie połowę œwiatowych inwestycji w OZE, co potwierdza coraz większš œwiadomoœć na temat korzyœci tego typu rozwišzań. Nasza oferta to zatem wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców - tłumaczy Kowalski.

Enefit Polska zaczšł sprzedawać energie i gaz w 2017 r. Pod koniec grudnia podpisano też pierwszy kontrakt na zakup pršdu z elektrowni wiatrowej.

Strategiczny cel grupy Eesti Energia, do której należy polska firma, zakłada zwiększenia portfela wytwórczego do 40 proc. energii elektrycznej z odnawialnych i alternatywnych Ÿródeł do 2021 roku. W ubiegłym roku Eesti powołała do życia spółkę Enefit Green, która jest jednš z największych firm w regionie Morza Bałtyckiego działajšcš w obszarze produkcji energii ze Ÿródeł odnawialnych. Jej portfel obejmuje produkcję energii ze Ÿródeł wiatrowych, wodnych, słonecznych, biomasy, a także odpadów komunalnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL