Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Ochroniš zupełnie dziki las

Madagaskar, fot. Frank Vassen
Flickr
Polacy chcš dołšczyć do międzynarodowej ekspedycji, by zbadać pierwotny las na Madagaskarze.

Muszš się spieszyć, zanim las odnajdš firmy eksploatujšce drewno. Przyroda Madagaskaru niknie w oczach. Kraj słynšcy z ogromnej różnorodnoœci biologicznej w szybkim tempie traci swoje naturalne zasoby. Lasy sš wycinane na drewno i węgiel drzewny, wypalane i zamieniane na pola i pastwiska.

Na Madagaskarze praktykowana jest zasada, że właœcicielem ziemi staje się ten, kto zacznie jš użytkować. Dlatego być może uda się objšć ten las ochronš prawnš w formie rezerwatu lub parku narodowego.

W ubiegłym roku odkryto płat lasu pierwotnego w zapomnianej dolinie. Jego dokładna lokalizacja jest na razie objęta tajemnicš.

Pod koniec maja specjaliœci z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra", z doœwiadczeniem w prowadzeniu badań w tropikach, wyruszš z międzynarodowym zespołem naukowców, by zinwentaryzować ten obszar.

Efektem ekspedycji ma być zaplanowanie i doprowadzenie do prawnej ochrony odkrytego pierwotnego lasu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL