Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Czyściej w rurach

Badania będš polegały na mieszaniu gazów (spaliny) w taki sposób, aby odwzorowywały to, co dzieje się podczas spalania biomasy / WIkipedia, Shaun MItchem
Wikipedia
Energia byłaby tańsza gdyby nie częsta wymieniana korodujšcych rur w kotłach spalajšcych biomasę.

Dzięki głębszemu zrozumieniu procesu korozji będzie można efektywniej dobrać różne substancje mineralne i zwišzki chemiczne dodawane do paliwa albo do kotła, żeby zwišzać substancje korozyjne i ograniczyć proces korozji. Nad tym zagadnieniem pracuje Agata Mlonka-Mędrala, doktorantka na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Otrzymała na to grant w wysokoœci 100 tys. zł w programie „Preludium" Narodowego Centrum Nauki. Rozpisany na dwa lata projekt przewiduje, że w laboratorium AGH powstanie stanowisko do badań korozji w symulowanej atmosferze gazów.

- Biomasa zawiera dużo metali alkalicznych, chloru i innych substancji, które majš wpływ na fazę popiołowš oraz gazowš. Ten popiół osadza się na powierzchniach wymienników ciepła, rurach kotłowych, a dalej następuje proces korozji. Rury, które niszczš się podczas spalania biomasy, trzeba częœciej wymieniać, co podnosi koszty eksploatacji. Ponoszš je wszyscy, którzy płacš za energię elektrycznš — wyjaœnia badaczka.

Badania będš polegały na mieszaniu gazów (spaliny) w taki sposób, aby odwzorowywały to, co dzieje się podczas spalania biomasy. Poza tym, badane będš różne próbki stali wykorzystywanej w energetyce. Na próbki stali będš nanoszone różne syntetyczne osady powstajšce podczas spalania biomasy.

—pap, Nauka w Polsce

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL