Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

United Airlines wstrzymały loty do Delhi z powodu smogu

AFP
Amerykańskie linie United Airlines tymczasowo odwołały loty do Delhi z powodu toksycznego smogu, który od blisko tygodnia spowija indyjskš aglomerację - poinformował "Washington Post". Połšczenia zostanš przywrócone, gdy jakoœć powietrza w mieœcie poprawi się.

Pasażerowie, którzy kupili w United Airlines bilety do Delhi, mogš uzyskać specjalne vouchery, pozwalajšce na skorzystanie z innych połšczeń lotniczych przewoŸnika. Linie lotnicze zapewniajš również pomoc przy kupnie biletów do tego miasta u konkurencji.

Jak podał sobotni "Washington Post", United Airlines porównujš smog w Delhi do takich "katastrof ekologicznych jak huragan czy pożar" i traktujš jako "ryzyko, którego należy unikać". Według Ÿródeł dziennika loty z Newark do Delhi będš zawieszone co najmniej do wtorku.

W tym tygodniu niektóre instrumenty pomiarowe w Delhi odnotowały œredni wskaŸnik jakoœci powietrza (AQI) na maksymalnym poziomie możliwym do zmierzenia. Testy wykonane we wtorek przez organizację Greenpeace wykazały, że szczególnie szkodliwy pył o œrednicy większej niż 2,5 mikrometra (PM2,5) osišgnšł w indyjskiej aglomeracji poziom 710 mikrogramów na metr szeœcienny, jedenastokrotnie przekraczajšc normy Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Z powodu trujšcego i gęstego smogu władze Delhi ogłosiły stan zagrożenia zdrowia publicznego i wprowadziły œrodki majšce na celu poprawę jakoœci powietrza. Podniesiono opłaty parkingowe, zakazano wjazdu niektórym samochodom do miasta oraz wezwano mieszkańców do podróżowania komunikacjš miejskš. Do niedzieli odwołano również wszystkie zajęcia w szkołach.

Służby medyczne apelujš o niewychodzenie z domu i porównujš zdrowotne skutki poruszania się po mieœcie do dziennego wypalenia kilkudziesięciu papierosów.

Delhi to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast na œwiecie. Jakoœć powietrza w aglomeracji nad Jamunš zazwyczaj pogarsza się jesieniš, gdy zimne powietrze utrzymuje zanieczyszczenia w pobliżu gruntu i uniemożliwia im przedostanie się w wyższe partie atmosfery. Sytuację pogarsza wysoka wilgotnoœć powietrza, brak wiatru oraz wypalanie œciernisk po zbiorach w sšsiadujšcymi z Delhi stanami Harijana oraz Uttar Pradeœ.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL